Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Làm mặt hồ nước

Đây là 1 bài tập cũ cũng đã khá lâu , sử udnjg 1 flugin để tạo ra mặt nước gợn sóng , bạn download flugin này về cài vào photoshop và làm theo bài hướng dẫn dưới đây nhé


1.)Mở 1 file mới kích thước 800×600
2.) Chọn loại màu nền trước có mã là 799EFA . Sau đó vào Filter > Render > Clound

3.)Vào Fiter > Flugin GALAXY > Warp 2 . Thiết lập thông số như hình

                             

4.) Sau khi thiết lập xong – thì bạn thấy mặt nước có những vết rằn – tui chưa biết khắc phục trực tiếp – và vậy sẽ khắc phục gián tiếp .
+ Bạn dùng công cụ Blur Tool để làm mờ những vết rằn đó nhé – hình

Kết quả

                            

5.) Bây giờ biến layer Background thành layer 0 – kích đôi chuột vào layer background là được

6.) Vào Edit > Transform > Distort . Kéo những điểm neo như hình :

Kết quả

7.) Để tạo sựu rung động tại chỗ của mặt nước – thì bạn dùng Eliptical Maquee Tool , vẽ 1 vòng elip như hình . Sau đó vào Filter > Distort > ZigZag – thiết lập thông số như hình

Kết quả


Đây là một sản phẩm của tôi từ bài mặt hồ này

                                                                Thu nhỏ : 

                                          

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.