Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Hiệu ứng Techno – làm viền chấm bi nổi quanh ảnh

1) Mở một file mới ( nhấn Ctrrl+N) – kích thước tuỳ ý các bạn .Nền trắng
+ Tạo 1 layer mới ( Ctrrl+Shift+N) , đặt tên là Trăng
+ Dùng bất kỳ công cụ nào mà bạn muốn , sau đó vẽ một hình tuỳ ý ( hình ở đây là mình hoạ – các bạn có thể tự phát triển thêm)

2.) Sau khi vẽ xong và tô màu cho nó (Tô màu bằng cách nhấn Alt+Backspace) , các bạn hãy nhấn và giữ im phím Ctrl sau đó kích chuột trái 1 lần vào layer Trăng , lúcnày bạn sẽ có 1 đường lựa chọn bao quanh khối mà bạn vừa vẽ .
3.) Trên bảng thông tin layer các bạn kích vào bảng Channels , nếu không có thì vào Windows > Channels

4.) Sau đó kích chuột vào Icon bên cạnh Icon sọt rác – để tạo ra 1 kênh mới

5.) Kích chọn kênh vừa tạo – dùng công cụ paint bucket tool để tô màu trắng cho phần lựa chọn , các bạn sẽ có như thế này

6.) Loại bỏ vùng lựa chọn bao quanh – bằng cách nhấn Ctrl+D . Sau đó vào FILTER -> BLUR -> GAUSSIAN BLUR . Chọn giá trị Radius là 21

7.) vào FILTER -> PIXELATE -> COLOR HALFTONE và thiết lập thông số như hình

8.) Sau đó bạn sẽ có kết quả như vầy

9.) bây giừo Giữ im phím Ctrl và kích chuột 1 lần vào kên Alpha mà bạn vừa thao tác . Mục đích để tạo vùng chọn bao quanh – sau đó kích chuột vào nhãn Layer để trở về bảng thông tin Layer , sau đó kích chuột vào layer Trăng – hình ( chú ý là nếu bạn lỡ tay làm mất vùng lựa chọn thì phải nhấn Ctrl+Z để phục hồi )

10.) Tạo ra 1 layer mới – sau đó kéo nó nằm phía dưới Layer Trăng , sau đó vào EDIT > FILL và thiết lập thông số như hình

11.) Sau khi OK bạn sẽ có OA….. hết xẩy –

Hãy biết kết hợp với màu sắc khác và bức hình khác bạn sẽ có nhiều bức ảnh ấn tượng – ví dụ như cái này:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.