Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Làm ngọn lửa cháy

1.) Tạo 1 file mới , kích thước 500×500 pixel

2.) Nhấn D để phục hồi lại màu nền trước và màu nền sauSau đó lần lưựot vào :Filter > Render > Clouds
Filter > Render > Difference Clouds…
Image > Adjustments > Invert or (Ctrl + I)
 3.) Vào Image > Adjustments > Levels or (Ctrl + L)  – thông số như hình

4.)  vào Filter > Distort > Polar coordinates… (Polar to rectangular)
Sau đó vào :
Filter > Render > Lightening effects (try to put same settings…) – thông số như hình

5.) Vào Filter > Distort > ShearSau đó uốn dây cung theo các điểm neo mà các bạn tự tạo ra để uốn ngọn lửa

6.) Nhấn Ctrl + H để vào Heu/Saturation  , sau đó chọn Colorize và rê thanh trượt để đổi màu cho ngọn lửa như hình

7.) Vào Layer > Duplicate layer…(Ctrl + J) để nhân đôi layer background

Sau đó vào :
Filter > Distort > Ripple(thông số như hình)

 

Đây là kết quả

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.