Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Hiệu ứng vòng trăng

1. Mở 1 file mới 350x350và edit -> Fill với màu đen

2. lên Filter > Render > Lens Flare đặt quả cầu ở vị trí trung tâm

3. lên Filter > Stylize > Wind với các giá trị ( Method : Wind , Direction : From the right )

4. làm lại bước 3 nhưng thay giá trị Direction là From the left

5. lên Image > Rotate Canvas 90CW

6. Làm lại bước 3 và 4

7. lên Filter > Distort > Polar coordinates với giá trị Rectangle to polar

8. lên Image > Rotate Canvas 90CW để xoay lại hình và đổ màu cho nó nhấn ctrl+U kích chọn colorize

Và đây là kết quả

You may also like...

1 Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.