Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Làm ảnh phong cách kinh dị – bóng ma

Đây là một phương pháp cơ bản với việc kết hợp chất liệu lên đối tượng để tạo ma quái

1. Mở 1 tấm hình gốc ra

2. Kiếm một loại chất liệu nào đó , ví dụ hình này :

3. Đưa hình này vào nằm trên 1 layer mới , layer này nằm trên cùng , sau đó các bạn dùng Eraser để xóa đi nhũng vùng không cần thiết

4. Sau đó chọn chế độ hoa trộn trên cùng là Overlay

5. Xóa đi phần vật liệu ở bàn tay up trên gương và khuôn mặt của người ngoài gương :

Bạn sẽ có kết quả

You may also like...

1 Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.