Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Hướng dẫn bạn vẽ chai sữa tắm hoàn chỉnh

Bài hướng dẫn chi tiết của thành viên Letuanccd sẽ chỉ bạn các model một chai dầu tắm hoàn chỉnh , trong bài viết này tác giả letuanccd có gửi kèm theo các map để bạn áp vật liệu cho chai dầu, nếu ảnh nào không hiện đủ bạn vui lòng nhấn F5

Nếu các thông số nhìn không rõ Bạn hãy nhấp chuột lên ảnh để xem ảnh lớn hơn


Map tạo răng cưa

Map nhãn

Map tạo trong suốt

Tác giả Letuanccd – dohoafx.com

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.