Hướng dẫn bạn vẽ kính lúp trong corel draw

Bài hướng dẫn bạn vẽ một cái kính lúp, vấn đề chính ở bài này chính là cách sử dụng hiệu ứng fissh eye để làm lồi đói tượng giống nư khi bạn nhìn qua kính lúp  • Bình luận

    You may also like...

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *