Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Hướng dẫn vẽ cái đĩa mềm

Đĩa mềm FloppyDisk từ nhiều năm nay đã không còn được sử dụng nữa và thay vào đó là những chiếu USB cơ động, bài viết này tác giả muốn hướng dẫn bạn các thao tcas kỹ thuật để vẽ một cái đĩa mềm máy tính , mời bạn theo dõi [divider]
Các bác xem hình chắc hiểu 90% rồi… Nếu 10% còn lại là thắc mắc thì tớ giải đáp sau vậy:

Đây là 1 hình khác nhỏ hơn:

Đặt vào nhau:Chồng các hình vuông khác màu nhau để có hình này:


Dùng Fill:


1 hình khác:

Đây lại là 1 hình khác:

Dùng Transparency:

Dùng Transparency cho 1 hình khác:

1 hình khác cũng dùng Trans…nó to bằng toàn bộ cái đĩa:

Tác giả Banana09 – dohoafx.com

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.