Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Hướng dẫn làm cánh quạt gió – quay có điểm dừng

Bài tập này hướng dẫn bạn tạo một cánh quạt gió quay và có điểm dừng . Bạn xem movie của bài tập này dưới đây


Step 1

Tạo một document mới, Chọn Line Tool (N), và vẽ thân quạtnhư hình dưới

Step 2

Kích đúplên Layer1 và đổi tên nó thànhbody. sau đó tạo thêm một layer mới và đặt tên là head.

Step 3

Chọn layer Head, chọn công cụ Line Tool (N), và vẽ cánh quạt, xem hình dưới

Step 4

Chọn công cụ Paint Bucket Tool (K), sau đó tô màu vào từng vùng , màu sắc tùy ý của bạn

Step 5

Chọn layer head và nhấn F8 để convert cánh quạtsang dạng movie clip. Xem hình dưới

Step 6

Sau đó , bạn căn điểm tâm của cánh quạt nằm giữa cánh quạt, xem hình dưới

Step 7

Clcik lên Frame thứ 15 của layer head và nhấn F6 để tạo tiến trình thời gian động. Sau đó click chọn Frame đầu tiên , Mở bảng Properties Panel (Ctrl+F3), thiết lập tham số như hình dưới

Step 8

Click lên Frame thứ 15 của layer body, và nhấn F5.


Kiểm tra đoạn phim bằng cách nhấn (Ctrl+Enter)

Vậy là xong rồi đó bạn

Xuất đoạn flash ra và không quên save Project này lại nhé

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.