Làm hiệu ứng bàn tay cầm bút viết chữ lên giấy

Sau đây là bài hưỡng dẫn cách viết chữ trên giấy bằng Flash, bài này bạn cần chuẩn bị 1 tấm ảnh có bàn tay cầm cây bút, chúng ta sẽ dùng ảnh này để tạo chuyển động trong flash

1.) Đầu tiên bạn cần có 1 hình có hình bàn tay cầm cây viết

2.) Sau đó mở chương trình Flash ra , với kích thước khoảng 300×150 pixel

3.) Trên thanh TimeLine Layer1 – kích đúp chuột vào đó và đổi tên thành hand ( bàn tay )

4.) Đưa bức hình bàn tay cầm cây viết vào flash – và đưa nó ra sân khấu chính ( main ) bằng cách vào File > Import > Import to State

5.) Trên Timeline , các bạn tạo 1 layer mới – đặt tên nó là Text
, vè kéo nó nằm dưới layer Hand

6.) Trên Frame đâu tiên của layer Text các bạn gõ chữ tùy ý , ở đây tác giả gõ chữ “asd”

7.) Kéo layer Text nằm dưới layer hard

8.) Tạo 1 layer mới đặt têm là mask , kéo nó nằm trên layer Text . Sau đó kích chuột phải vào nó và chọn Mask

9.) Sử dụng công cụ Paint Brush Tool , trên Frame đầu tiên của layer Mask các bạn vẽ 1 vòng tròn đen nhỏ vừa đủ để che đi nét chữ

10.) Kích chuột phải vào Frame thứ 2 trên layer Mask và chọn Insert KeyFrame , sau đó tiếp tục vẽ thêm 1 chấm nhỏ ở nét tiếp theo


11.) Lập lại bước 10 và 11 cho đến khi vẽ hết dòng chữ

12.) Bây giờ ta chyển qua chọn layer Hand. Trên Frame 1 các bạn đặt đầu ngòi bút nằm trên chấm đen thứ nhất


13.) Nhấn F6 hoặc kích chuột phải vào Frame thứ 2 và chọn Insert KeyFrame để tạo thêm 1 Frame mới . Trên Frame này các bạn di chuyển bàn tay cần cây bút đến chấn đen thứ 2 . Đầu ngòi bút phải trùng với chấm đen thứ 2 trên Frame 2 của layer Mask .
14.) Lập lại bước 13 cho đến hết dòng chữ , và ở Frame cuối cùng thì đầu ngòi bút phải nằm ở key Frame cuối cùng


15.) Nhấn Ctrl+Enter để kiểm tra kết quả . Nếu muốn save lại thì vào File > Export > Movie

KẾT QUẢ

You may also like...

5 Responses

  1. Võ Thành says:

    Cho mình link của phần mềm được không bạn?

  2. phần mềm này mua ntn ?

  3. Đây là phần mềm Adobe Flash bạn ạ

  4. Nuoc mat tuon roi……… tro choi ket thuc…………chuc em hp…….. ben nguoi em yeu

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.