Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Làm một dòng chữ 3D quay xung quanh quả địa cầu

Bài hướng dẫn sau sẽ giúp bạn cách làm một dòng chữ xoáy quanh 1 đối tượng, trong bài hướng dẫn này là quả địa cầu , mời bạn xem thử kết quả

1.) Vào Illustrator và gõ một nội dung chữ có màu sắc với đường tròn , sau đó save lại nó với file SWF

2.) Đổi màu cho chữ kia về màu nâu – và save lại với SWF và đặt tên Trang_den

3.) Import chữ có màu sắc vào Library của Flash . Sau đó tạo 1 Sybmol mới và Behavior là Movie Clip
Sao đó tạo tiến trình chuyển động trên 300 Frame , tốc độ chuyển động là 24 Frame/giây . Sau đó tạo Tween cho nó , không được dịch chuyển Text khi tạo Tween .

Kích chuột lên Tween sau đó vào bảng thông tin Properties , trong ô Rotate các bạn chọn CW

4.) Làm tương tự bước số 3 với chữ Trắng_đen

5.) Ra ngoài Scene , trên TimeLine các bạn tạo ra các Layer như hình

6.) Khóa hết các layer kia lại chỉ chừa ra layer Text Mau , sau đó kéo Symbol text màu mà bạn vừa tạo chuyển động ở bước 3 ra Scene . Nhấn Q để bóp méo cấp trúc text như hình

7.) Khóa hết các layer khác chỉ chừa layer Text Trangden , sau đó kéo Symbol đã làm ở bước 4 ra Scene và điều chỉnh nó như hình

8.) Vẽ 1 hình trái đất và đưa nó vào layer Qua Dat

9.) Vẽ 1 vùng và đổ màu cho nó làm sao để nó che hết đi phần Text trangden nằm bên ngoài quả đât

10.) Kích chuột phải vào layer mask và chọn Mask để che đi phần không được chọn

11.) Đưa hình quả đất lên layer Qua dat2 , làm sao để nó vừa khít với quả đất trên layer Qua dat

12.) Trên layer Mask2 hãy vẽ 1 vùng phủ lấy phần Text màu sẽ chạy ngang quả đất nhằm che nó.

13.) Kích chuột phải lên layer Mask2 và chọn Mask bạn sẽ có

14.) Bây giờ nhấn Enter bạn sẽ có kết quả của mình – cool .

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.