Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Làm hiệu ứng chữ nổi

Bài viết sau đây sẽ giúp bạn biết cách làm một dòng chữ nổi trên tấm ảnh

1.)Mở 1 file ảnh mà bạn muốn thao tác
2.) Nhấn T để sử dụng công cụ text – sau đó gõ vào dòng chữ mà bạn muốn . Hình

3.) Sau đó vào Filter > Stylize > Emboss và chọn các giá trị Angle:135 , Height: 3 , Amount:100 , hình

3.) Sau đó kích chuột vô ô blend mode và chọn chế độ Overlay hoặc Soft light – hình

4.) Kết quả đây

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.