Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Làm hiệu ứng chữ kim loại có tia lửa điện lóe sáng

Bài hướng dẫn sau sẽ chỉ bạn các làm hiệu ứng chữ kim loại có tia lửa điện lóe sáng , một bài hướng dẫn khá hay dành cho các bạn nào muốn luyện tập photoshop và trở thành chuyên nghiệp. Mời bạn theo dõi bài viết sau

Làm hiệu ứng chữ kim loại có tia lửa điện lóe sáng

1. Hiệu ứng chữ kim loại
tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại
Kết quả cuối cùng

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

Notes:
* phần mềm được sử dụng trong hướng dẫn này là Adobe Photoshop CS6 , nhưng bạn có thể sử dụng CS3 +
Nguyên Liệu:
* White diamond plate by *enframed.
* Texture7 by ~MindfulArray.
* Seamless metal texture smooth by ~hhh316.
* Sparkler4 by ~AllehNelleh-Stock.
* Sparkler 2 by ~mystical-stock.
* Sparkler by ~mystical-stock.
Bước 1
– Tạo một trang mới 1024 x 786 pixel . Đặt màu Foreground # 464.646 và màu nền # 363.636, chọn công cụ Gradient Tool, nhấp vào biểu tượng Radial Gradient trong thanh Options, sau đó nhấp vào và kéo từ giữa trang tới một trong các góc.

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

– Đặt tấm White diamond plate kết cấu trên nền gradient, sau đó thay đổi chế độ hòa trộn của layer là Overlay và Opacity 70%.

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

– Đặt Texture7 làm layer trên cùng và đổi chế độ hòa trộn là Multiply

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

Bước 2
– tạo 1 text bất kỳ sử dụng font Age. Size là 300pt đặt chữ hoa toàn bộ . Đổi Tracking value thành 100 để tăng khoảng cách giữa các chữ.

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

– Đổi giá trị Fill thành 0%

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

– Mở bảng layer style, trong thẻ Stroke đặt như hình. Màu là đen.

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

– Ta được kết quả như hình dưới.

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

Bước 3
– Nhân đôi layer Text và bấm vào biểu tượng con mắt ở layer gốc.

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

– Trong Cs6 bạn click chuột phải vào layer mới và chọn Rasterize Layer Style.
Với các bản khác , bạn group các layer và chọn Merge Group.

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

– Nhân đôi rasterized layer.

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

Bước 4
Nhân đôi layer mới và chỉnh bảng Layer Style như sau
– Bảng Bevel and Emboss

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

– Thẻ Contour

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

– Color Overlay

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

– Drop Shadow

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

– Ta có như hình dưới

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

Bước 5
– Đặt Seamless metal texture smooth lên trên cùng của bảng layer, Ctrl + Click rasterized layer để tạo 1 đường bao

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

– Ctrl + J Để biến đường bao thành 1 layer mới. Bạn có thể xóa layer gốc vì không cần nữa.

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

– Vào Image -> Adjustments -> Levels, điều chỉnh giá trị Shadows là 30 và Highlights là 240.

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

– Chuyển chế độ hòa trộn là Hard Light.

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

– chọn rasterized layer (copy) gốc. Chọn Filter -> Blur -> Motion Blur, chỉnh như hình

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

Bước 6
Mở bảng Brush (Window -> Brush) chọn cọ mềm. Chỉnh như hình dưới.
– Brush Tip Shape:

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

– Shape Dynamice:

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

– Scattering:

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

– Dual Brush:

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

Bước 7
– Chuột phải vào text layer gốc( không phải là rasterized ) chọn Create Work Path.

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

– Tạo một layer mới ngay trên 2 layer text ban đầu và dưới hai layer rasterized, đổi tên thành “BG Sparkles”, đổi chế độ hòa trộn là Pin Light. Sau đó, chọn công cụ Direct Selection Tool, và thiết lập màu Foreground là # fff7e5 và màu nền là # 363636

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

– Kích chuột phải vào Work Path và chọn Stroke Path.

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

– Trong tool chọn Brush, và hộp Simulate Pressure chưa tích

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

– Bấm enter để được như hình dưới

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

Bước 8
– Kích đúp vào layer “BG Sparkles” và áp dụng hiệu ứng Outer Glow. Thay đổi Blend Mode là Overlay, màu sắc để # ffd3be, và Size là 10.

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

– Ta được như hình

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

– Vào Filter -> Distort -> Wave, và thay đổi các giá trị như sau:

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

– Text giờ sẽ lấp lánh hơn.

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

Bước 9

Mở bảng Brush (Window -> Brush) và chọn cọ Star 14 pixels. Sửa đổi cài đặt như hình dưới đây:

– Brush Tip Shape:

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

– Shape Dynamice:

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

– Scattering:

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

– Dual Brush:
Chọn cọ Star 55 pixels.

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

– Color Dynamics:

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

– Transfer:

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

Bước 10
– Ctrl + Click vào rasterized layers để tạo 1 vung bao.

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

– Mở bảng Paths (Window -> Paths), sau đó Alt + Click vào biểu tượng ‘Make work path from selection’ như hình. Bảng Make Work Path sẽ mở ra. Nhập 1 vào giá trị Tolerance và ok.

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

– 1 đường bao sẽ được tạo ra.

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

– Tạo một layer mới bên dưới layer “BG Sparkles” và dặt tên là “Sparkles Text”. Nhấp chuột phải vào layer “BG Sparkles”, chọn Copy Layer Style, sau đó click chuột phải vào layer “Text Sparkles” và chọn Paste Layer Style. Sau đó, thay đổi Blend Mode của layer “Text Sparkles” sang Color Dodge.
Hãy chắc chắn rằng Foreground và Background vẫn đang để # fff7e5 và # 363636, và chọn công cụ Direct Selection Tool..

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

– Ấn enter để kết thúc bước này.

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

Bước 11
– Mở 1 hình Sparkles trong phần nguyên liệu.
– Nhấn Ctrl + T để vào chế độ Free Transform, sau đó thay đổi kích thước, xoay, và di chuyển và đặt nó lên trên cùng của bảng layer

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

– Làm tương tự với những layer khác.

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

* Bạn có thể sử dụng Hue / Saturation (Image -> Adjustments -> Hue / Saturation) để thay đổi màu cho từng layer tia lửa
Bước 12
– Click vào biểu tượng ‘Create new fill or adjustment layer’ dưới bảng layer và chọn Gradient Map.

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

– Chắc chắn rằng nó là layer trên cùng và đổi chế độ hòa trộn là Soft Light và Opacity là 50%

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

– Click vào thanh Gradient và chọn các màu sau
# – Color – Location
1 – #503a23 – 0
2 – #985d31 – 24
3 – #da8437 – 47
4 – #cf8d3f – 73
5 – #edbd41 – 100

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

– Click vào ‘Create new fill or adjustment layer’ , chọn Photo Filter.

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

– chọn ‘Warming Filter (85)’ và chỉnh như hình.

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

Bước 13
– tạo 1 layer mới ở vị trí trong hình và đặt tên là “Corners”.

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

– – Chọn công cụ Elliptical Marquee Tool và vẽ một hình elip.

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

– Chọn Select -> Modify -> Feather, đổi giá trị Feather Raduis là 50.

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

– Chọn Select -> Inverse .

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

– Điền vào màu đen

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

– Chọn Select> Deselect (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + D) để thoát khỏi của vùng chọn.

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

Và đây là kết quả cuối cùng, chúc bạn thành công :)

tutorial, text effect, hiệu ứng chữ, photoshop, text, kim loại

Dịch bởi Liebestraum – vietdesigner.net

Theo http://textuts.com

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.