Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Dựng hình cái bàn kính – vật liệu Glass cơ bản

Vật liệu Glass cơ bản

1. Khởi động 3Dmax, khôi phục lại trạng thái mặc định bằng cách vào File > Reset

2. Kích nút Box và vẽ một box trên khung nhìn Top

3. Chọn thẻ Modify, thiết lập tham số trong bảng Parameters với các tham số như hình

4. Kích chọn thẻ Create và kích nút Cylinder . Đặt trỏ chuột trên Top view và vẽ một chân trụ của cái bàn ở góc trái phía trên .

5. Thiết lập tham số cho Cylinder như hình dưới

6. Chọn công cụ Selec and Move kích chọn Cylinder và kéo trục X sang phải , trong quá trình kéo giữ phím Shift

7. Sau khi thả chuột, hộp thoại Clone Option hiện ra, thiết lập như hình và nhấn OK

8. Nhấn Phím H để mở hộp thoại Select Object , chọn Cilynder01 và Cylinder02 sau đó nhấn Select

9. Tương tụ bước 6, rê chuột kéo 2 cylinder xuống dưới tạo bản copy , ta có 4 cái chân bàn

10. Nhấn phím H để mở bảng Select Object , chọn Box01 và nhấn Select. Nhấn phím M để mở bảng thông tin Material , kích chuột vào quả cầu đầu tiên.

11. Kích vào nút Standard và kích đúp vào dòng Architectural

12. Trong bảng Templates kích vào menu xổ và chọn Glass- Clear

13. Kích vào nút màu bên cạnh chữ Diffuse Color và thiết lập màu Red=255 Green=255 Blue=255

14. Kích chuột vào nút Show map in View Port sau đó kích vào nút Assign Material to Selection để áp vật liệu vào mặt bàn.

15.Thoát khỏi Material. Kích chuột chọn khung nhìn Perspective, dùng công cụ Arc Rotate để chỉnh góc nhìn cái bàn. Nhấn F10 sau đó nhấn nút Render để xem kết quả.

16. Tuy nhiên kết quả nhìn không rõ ràng

17. Bạn cần tạo 1 mặt phẳng dưới chân bàn để xem rõ kết quả hơn. Nhấn nút Plane vẽ một vùng trên khung nhìn Top, vẽ lớn hơn cái bàn .

18. Nhấn F9 để xem kết quả, bạn có cái bàn mặt kính hoàn thành

Một kết quả khác

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.