Hướng dẫn làm con bướm vỗ cánh

Bài hướng dẫn sau chỉ bạn cách làm cho con bướm vỗ cánh trong flash , một cách cơ bản sử dụng tween để làm đối tượng chuyển động

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.