Cảm hứng Typography từ Joluvian

Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn những tác phẩm typography của Joluvian. Anh là một designer người Venezuela, các tác phẩm của anh chủ yếu sử dụng brush và calligraphy.

Chúng ta hãy cùng xem một số tác phẩm của anh nhé.

Franchutte logotype


RGB.vn_Franchutte_1.jpg

RGB.vn_Franchutte_2.jpg

RGB.vn_Franchutte_3.jpg

RGB.vn_Franchutte_4.jpg

RGB.vn_Franchutte_5.jpg

RGB.vn_Franchutte_6.jpg

Game of Brands


RGB.vn_Game_of_Brands_1.jpg

RGB.vn_Game_of_Brands_2.jpg

RGB.vn_Game_of_Brands_3.jpg

RGB.vn_Game_of_Brands_4.jpg

RGB.vn_Game_of_Brands_5.jpg

Here’s to the crazy ones Poster


RGB.vn_Here_s_to_the_crazy_ones_Poster_1.jpg

RGB.vn_Here_s_to_the_crazy_ones_Poster_2.png

RGB.vn_Here_s_to_the_crazy_ones_Poster_3.jpg

Joluvian logo


RGB.vn_Joluvian_1.jpg

RGB.vn_Joluvian_2.jpg

RGB.vn_Joluvian_3.jpg

RGB.vn_Joluvian_4.jpg

RGB.vn_Joluvian_5.jpg

Ready Logo


RGB.vn_Ready_Logo_1.jpg

RGB.vn_Ready_Logo_2.jpg

RGB.vn_Ready_Logo_3.jpg

RGB.vn_Ready_Logo_4.jpg

RGB.vn_Ready_Logo_5.jpg

nguồn rgb

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.