Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Cảm hứng Typography từ Jordan Metcalf

Jordan Metcalf là một designer tại  Cape Town, Nam Phi. Anh làm việc độc lập như một freelancer cũng như hợp tác với 3 designer khác lập thành nhóm có tên Only Today.

Anh ấy yêu thích typography, màu đen trắng, những thứ làm bằng gỗ và âm nhạc dân gian.

Hôm nay dohoafx.com  sẽ giới thiệu cho các bạn xem 1 số tác phẩm typo của anh.


RGB.vn_Jordan_Metcalf_25_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_22_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_26_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_24_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_21_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_23_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_19_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_17_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_18_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_20_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_16_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_14_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_11_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_13_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_15_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_12_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_8_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_9_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_7_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_10_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_6_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_5_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_1_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_4_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_2_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_3_.jpg

nguồn rgb


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.