Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Làm tấm ảnh bị cháy cạnh

Trước tiên bạn vào File>Open và chọn một ảnh trong tập ảnh của bạn.
Nháy kép vào biểu tượng ảnh trong bảng Layer và đổi tên cho ảnh: Picture.
Click vào biểu tượng trong bảng Layer để tạo một lớp mới và tô màu cho lớp mới đó bằng màu: #F9F2EB.(Sau khi thiết lập màu cho foreground bạn nhấn Alt+Delete để tô màu cho lớp đó). Hãy giảm chế độ Opacity xuống 70% để có thể nhìn thấy ảnh bên dưới.
Tiếp đến click vào biểu tượng Add Layer Mask trong bảng Layer.
Bây giờ chúng ta làm việc trong lớp Mask, bạn hãy dùng công cụ Retangular Marquee để tạo vùng chọn hình chữ nhật:

Chọn màu đen cho foreground và nhấn Alt+Delete để tô màu cho vùng chọn

Sau đó nhấn Ctrl+D để bỏ chọn và bây giờ bạn hãy đưa chế độ Opacity của lớp này về 100%
Tạo một lớp mới, chọn công cụ Paintbrush size: 30px , foreground: #D49F75 và vẽ đường viền xung quanh ảnh

Áp dụng bộ lọc Gaussian blur: 11px
Click vào biểu tượng tạo lớp mới trong bảng Layer cũng tạo đường viền quanh ảnh nhưng là màu đen, nhớ là vùng màu đen này phải che hết lớp viền màu nâu bạn làm ở trên

và áp dụng bộ lọc Gaussian blur: 9px.
Chọn công cụ Lasso và tạo vùng chọn:

Tiếp đó chọn Select>Inverse và nhấn Delete từ bàn phím. Xong rồi đó bạn.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.