Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Full bộ VSCO chỉnh màu film Vol1 đến Vol 6 cho Lightroom 4 và Camera raw 7

Full bộ VSCO chỉnh màu film Vol1 đến Vol 6 cho Lightroom 4 và Camera raw 7

Đây là bộ Preset dành cho Lightroom và Camera RAW đẳng cấp nhất hiện giờ, chuyên giả lập các gam màu của tất cả các dòng máy phim thời xưa, với nhiều gam màu đẹp và lạ mắt sẽ làm bạn phải hài lòng, dung lượng lên đến 1.6 GB là con số cực khủng dành cho bạn

Trọn bộ 6 phần của VSCO.co gồm AC7 cho photoshop camera raw và adobe lightroom từ bản 4 trở lên. Giá trị ~ $700 (~14 tr vnd).

Tuyệt vời lắm các bác ạ. Trong đây có củ cả các camera profile (có cập nhật tới canon 5D III, canon 6D, canon 1Dx,… nikon 810, nikon D4s) Develop Presets, Local Adjustment Presets,… chỉnh sửa chuyên nghiệm. Tham khảo thêm tại http://vsco.co/film để biết thêm chi tiết

Download:

[sociallocker id=9482]

  • https://www.fshare.vn/file/D2SNKKYRQ2RF
  • Mật khẩu download là http://blend.vn
  • Mật khẩu phải gõ tay, không copy được nhé

[/sociallocker]

Alternative Process Films

Push, pull, and cross processed emulations from the finest modern film stocks
Fuji 400H+1 – / + / ++ / +++ / Night / Over / Over+ / Vibrant
Kodak E100VS XP – / + / ++ / Green / Over
Ilford HP5-1 – / + / ++
Ilford HP5+1 – / + / ++
Ilford HP5+2 – / + / ++
Ilford HP5+3 – / + / ++
Kodak Portra 160+1 – / + / ++ / +++ / Alt / Alt+ / Over / Vibrant
Kodak Portra 400+1 – / + / ++ / +++ / Night / Night+ / Over / Vibrant
Kodak Portra 400+2 – / + / ++ / Night
Kodak Portra 400+3 – / + / ++ / Night / Night+
Kodak Portra 800+1 – / + / ++ / +Green / +++ / Night / Night / Night++ / Over / Vibrant
Agfa Precisa XP – / + / ++ / Green / Green- / Over
Fuji Provia 400X XP – / + / Blue / ++ / +++ / Over / Over
Fuji Provia 400X+1 – / + / ++ / +++ / Night / Night+ / Over / Over+ / Vibrant
Fuji Sensia XP – / + / ++ / Over / Warm / Warm+ / Warm++
Kodak TRI-X-1 – / + / ++
Kodak TRI-X+1 – / + / ++
Kodak TRI-X+2 – / + / ++
Kodak TRI-X+3 – / + / ++

Archetype Films

Mass market, consumer film emulations from the golden era of analog
Agfa Vista 100 – / — / + / ++ / +++ / Contrast + / Cool / Cool + / Portrait / Soft Highs / Vibrant / Warm / Warm +
Agfa Vista 400 – / — / + / ++ / Contrast ++ / Cool / Cool + / Portrait / Soft Highs / Vibrant / Warm / Warm + / Night/Tungsten / Night/Tungsten + / Night/Tungsten Alt
Agfa Vista 800 – / — / + / ++ / Contrast + / Cool / Cool + / Soft Highs / Vibrant / Warm / Warm + / Night/Tungsten / Night/Tungsten + / Night/Tungsten Alt
Fuji Neopan 400 – / — / + / ++ / +++ / Contrast + / Contrast/Fade + / Soft Highs / Night/Tungsten / Night/Tungsten +
Kodak BW400CN – / — / + / ++ / +++ / Contrast + / Contrast/Fade + / Soft Highs / Night/Tungsten / Night/Tungsten +
Kodak Ektar 100 – / — / + / + Blue / + Magenta / ++ / ++ Blue / +++ / Contrast + / Cool / Cool + / Soft Highs / Vibrant / Warm / Warm – / Warm +
Kodak Gold 100 – / — / + / + Alt / + Alt 2/ + Soft Highs / ++ / +++ / Contrast + / Cool / Cool + / Portrait / Vibrant / Warm / Warm +
Kodak Gold 200 – / — / + / ++ / ++ Alt / +++ / Contrast + / Cool / Cool + / Green / Portrait / Soft Highs / Vibrant / Warm / Warm +
Kodak Max 800 – / — / + / ++ / +++ / Alt / Alt + / Alt ++ / Alt Cool / Alt Warm / Contrast + / Cool / Cool + / Soft Highs / Vibrant / Warm / Warm + / Night/Tungsten / Night/Tungsten + / ight/Tungsten Alt
Kodak Royal Gold 400 – / — / + / ++ / +++ / Contrast + / Cool / Cool + / Soft Highs / Vibrant / Warm / Warm + / Night/Tungsten / Night/Tungsten + / Night/Tungsten Alt
Kodak Ultramax 400 – / — / + / + Green / ++ / ++ Green / +++ / Contrast + / Cool / Cool + / Soft Highs / Vibrant / Warm / Warm + / Night/Tungsten / Night/Tungsten + / Nigh/Tungsten Alt
Kodak Ultramax 800 – / — / + / + Alt / ++ / +++ / Contrast + / Cool / Cool + / Soft Highs / Vibrant / Warm / Warm + / Night/Tungsten / Night/Tungsten + / Night/Tungsten Alt

Slide Films

Current and discontinued slide film emulations that produce rich and vivid tones
Agfa Scala 200 – / — / + / -/+ / + / ++ / Contrast + / ++ / +++
Fuji Astia 100F – / — / + / ++ / Balance Cool / Balance Warm / HC / Portrait
Fuji Fortia SP – / — / + / ++ / +++ / Balance Cool / Balance Warm / Landscape / Portrait
Fuji Provia 100F – / — / + / ++ / +++ / ++++ / Balance Cool / Balance Warm / HC / Portrait
Fuji Provia 400X – / — / + / ++ / +++ / Balance Cool / Balance Warm / HC / HC + / HC ++ / Portrait / Vibrant
Fuji Velvia 50 – / — / + / ++ / +++ / Balance Cool / Balance Warm / HC / Landscape / Landscape +
Fuji Velvia 100 – / — / + / ++ / +++ / Balance Cool / Balance Warm / HC / Landscape
Fuji Velvia 100F – / — / + / ++ / +++ / Balance Cool / Balance Warm / HC / Portrait
Kodak E100G – / — / + / ++ / +++ / Balance Cool / Balance Warm (GX) / HC / Portrait / Vibrant
Kodak E100VS – / — / + / ++ / +++ / Balance Cool / Balance Warm / Balance Warm + / Portrait
Kodak E200 – / — / + / ++ / ++ Alt / +++ / Balance Cool / Balance Warm / HC / Portrait / Vibrant

Instant Films

Present day film stock and expired vintage films emulating instant film
Fuji FP-100c / – / – – / + / ++ / ++ Alt / +++ /
Fuji FP-100c Cool / – / – – / + / ++ /
Fuji FP-100c Negative / – / – – / + / ++ / ++ Alt / +++ /
Fuji FP-3000b / – / – – / + / ++ / +++ / HC /
Fuji FP-3000b Negative / – / – – / + / ++ / ++ Alt /
Polaroid 665 / – / – – / + / ++ /
Polaroid 665 Negative / – / + / ++ / HC /
Polaroid 669 / – / – – / + / ++ / +++ /
Polaroid 669 Cold / – / – – / + /
Polaroid 690 / – / – – / + / ++ /
Polaroid 690 Warm / – / – – / + / ++ /
Polaroid 690 Cold / – / – – / + / ++ /
PX-70 / – / – – / + / ++ / +++ /
PX-70 Cold / – / – – / + / ++ /
PX-70 Warm / – / – – / + / ++ /
PX-100UV+ Cold / – / – – / + / ++ / +++ /
PX-100UV+ Warm / – / – – / + / ++ / +++ /
PX-680 / – / – – / + / ++ /
PX-680 Cold / – / – – / + / ++ / ++ Alt/
PX-680 Warm / – / – – / + / ++ /
Time-Zero Polaroid (Exp.) / – / – – / – – – / + / ++ /
Time-Zero Polaroid (Exp.) Cold / – / – – / – – – /

Classic Films

Classic negative film emulations, composed of discontinued, rare and consumer filmsFuji Neopan 1600 / + / ++ / –
Fuji Superia 100 / + / ++ / –
Fuji Superia 400 / + / ++ / –
Fuji Superia 800 / + / ++ / –
Fuji Superia 1600 / + / ++ / –
Ilford Delta 3200 / + / ++ / –
Kodak Portra 160 NC / + / ++ / –
Kodak Portra 160 VC / + / ++ / –
Kodak Portra 400 NC / + / ++ / –
Kodak Portra 400 UC / + / ++ / –
Kodak Portra 400 VC / + / ++ / –Modern Films

A collection of presets and camera profiles emulating current professional negative films

Fuji 160C / + / ++ / –
Fuji 400H / + / ++ /
Fuji 800Z / + / ++ / –
Kodak Tri-X / + / ++ / –
Kodak T-MAX 3200 / + / –
Ilford HP5 / + / –
Kodak Portra 160 / + / ++ / –
Kodak Portra 400 / + / ++ / –
Kodak Portra 800 / + / ++ / –
Kodak Portra 800 HC

The film names and lines listed above are the brands and trademarks of their respective holders. None of the film producers listed on this page endorse or sponsor VSCO, VSCO Film or any other content contained on this page, nor are any of the film producers affiliated with VSCO. All trademarks and copyrights are the exclusive property of their respective owners.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.