Các giai đoạn tô màu bút sắt

Một bài viết của tác giả monsterrrouss về quy trình vẽ ảnh bằng bút sắt trên giấy và tô màu hoàn thành tác phẩm trong photoshop

Tác giả Monsterrrous – dohoafx.com

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.