25 bài hướng dẫn làm hiệu ứng ánh sáng trong photoshop

Trong bài này , dohoafx tổng hợp 25 bài hướng dẫn làm hiệu ứng ánh sáng trong photoshop , giúp bạn nắm bắt và hiểu biết các kỹ thuật xử lý ảnh kỹ thuật số trong photoshop , để xem các tutorial này bạn click chuột lên các dùng chữ ở dưới nhé

  • Type: Text Tutorial
  • Ngôn ngữ: Tiếng anh

Create a Glowing Superhero

Show Me the Light – Digital Art Tutorial

Show Me the Light - Digital Art Tutorial

Fly High – Light Effects Tutorial + Video

Fly High - Light Effects Tutorial + Video

Making a Color Wizard in Photoshop

Making a Color Wizard in Photoshop

Dance – Photoshop Digital Art Tutorial

Dance - Photoshop Digital Art Tutorial

Master Stylish Light Effects in Photoshop

Master Stylish Light Effects in Photoshop

Quick and Effective Lighting and Decoration Techniques for Photo Manipulation in Photoshop

Quick and Effective Lighting and Decoration Techniques for Photo Manipulation in Photoshop

Create a Magical Photo Manipulation with Flowery Effect in Photoshop

Create a Magical Photo Manipulation with Flowery Effect in Photoshop

Create a Unique Surreal Photo Manipulation with Nebula Effect in Photoshop

Create a Unique Surreal Photo Manipulation with Nebula Effect in Photoshop

Design a Retro Futurism Space Scene Poster

Design a Retro Futurism Space Scene Poster

Design the Retro Futurism Photo Manipulation “Cosmic Rocker”

Design the Retro Futurism Photo Manipulation

Create This Amazing Fashion Photo Manipulation with Abstract Smoke and Light Effects

Create This Amazing Fashion Photo Manipulation with Abstract Smoke and Light Effects

Create a Dynamic Portrait with Light Effects

Create a Dynamic Portrait with Light Effects

How to Create a Dazzling Dance Photo Manipulation

How to Create a Dazzling Dance Photo Manipulation

Using Custom Photoshop Brushes to Create an Immersive Lighting Effect

Using Custom Photoshop Brushes to Create an Immersive Lighting Effect

Using HDR Toning to Create a Fantasy Forest Scene

Using HDR Toning to Create a Fantasy Forest Scene

Painting with Fire Using Photoshop’s Liquify Filter

Painting with Fire Using Photoshop's Liquify Filter

Making of What Are They Staring At?

Making of What Are They Staring At?

Digital Illustration Tutorial

Digital Illustration Tutorial

Create Realistic Laser Beam Effect

Create Realistic Laser Beam Effect

Give a Portrait a Cosmic Makeover

Give a Portrait a Cosmic Makeover

Create an Abstract Golden Circle with Smoke Brushset in Photoshop

Create an Abstract Golden Circle with Smoke Brushset in Photoshop

Make a Colorful Retro-Themed Space Scene in Photoshop

Make a Colorful Retro-Themed Space Scene in Photoshop

Flaming Car in Photoshop

Flaming Car in Photoshop

Create Revolutionary Cosmic Art

Create Revolutionary Cosmic Art

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.