Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

[MF] Action tạo hiệu ứng tranh sơn dầu

Dựa theo bài tut của Hưng Trần Văn ở đây, mình vọc lại tí ti (chủ yếu là size của các filter để phù hợp với size ảnh) rồi lưu lại thành action cho tiện dùng.

Khỏi cần ảnh mẫu nhé, vì ảnh mẫu có trong topic tutorial hết rồi.

Khuyến khích newbie vào tut để đọc, đừng lười mà xài action vội.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.