Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Làm hiệu ứng chữ thác nước 3D trong photoshop

water text flatten 500x371 Hiệu Ứng Photoshop: Nước Chảy trên Bề Mặt Chữ  thiết kế web

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ trình bày các bước mà tôi đã thực hiện để tạo hiệu ứng Text tóe nước tuyệt vời trong Pho­to­shop. Trong quá trình thực hành hướng dẫn, bạn sẽ học được cách làm thế nào có thể hợp nhất các bộ Brush Water Splash vào trong Text của bạn và tạo ra một hiệu ứng tuyệt vời từ đó. Chúng ta cùng thử nghiệm.

 

 

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ trình bày các bước mà tôi đã thực hiện để tạo hiệu ứng Text tóe nước tuyệt vời trong Pho­to­shop. Trong quá trình thực hành hướng dẫn, bạn sẽ học được cách làm thế nào có thể hợp nhất các bộ Brush Water Splash vào trong Text của bạn và tạo ra một hiệu ứng tuyệt vời từ đó. Chúng ta cùng thử nghiệm.

Đây là hiệu ứng cuối cùng mà chúng ta sẽ tạo ra trong hướng dẫn này: (nhấp chuột vào để phóng to hình ảnh).

water text flatten 500x371 Hiệu Ứng Photoshop: Nước Chảy trên Bề Mặt Chữ  thiết kế web

Để hoàn tất hướng dẫn này, bạn sẽ cần những dữ liệu sau đây:
Water Splash­ing Brush

Water Splash­ing Brush

Hồ nước

Font

Bước 1

Tạo một doc­u­ment mới có kích thước 940 x 700px, tô màu back­ground layer bằng màu đen. Load hình ảnh hồ nước có sẵn vào trong Pho­to­shop, sử dụng Lasso Tool với cài đặt Feather 40px, vẽ một vùng chọn của hồ nước:

1 select 500x305 Hiệu Ứng Photoshop: Nước Chảy trên Bề Mặt Chữ  thiết kế web

Copy và paste vùng chọn vào trong khung hình của chúng ta, sử dụng một Brush mềm, lớn để xóa các Edge của nó, và giảm Opac­ity của layer đó xuống khoảng 60%. Hiệu ứng được hiển thị như bên dưới:

1 erase 500x268 Hiệu Ứng Photoshop: Nước Chảy trên Bề Mặt Chữ  thiết kế web

Sao chép layer nước này 2 lần, di chuyển layer đã sao chép xuống bên trái và bên phải của layer nước ban đầu, như hiển thị bên dưới: (thiết lập Opac­ity của layer xuống thấp hơn một chút so với layer nước ban đầu để tạo chiều sâu).

1 dup 500x249 Hiệu Ứng Photoshop: Nước Chảy trên Bề Mặt Chữ  thiết kế web

Sao chép layer nước ban đầu một lần nữa, thay đổi kích thước của nó, làm cho nó nhỏ hơn và đặt nó tại trung tâm, sau đó tăng Opac­ity của layer lên 100%.

1 center 499x286 Hiệu Ứng Photoshop: Nước Chảy trên Bề Mặt Chữ  thiết kế web

Thêm 2 Adjust­ment Lay­ers trên tất cả các layer đã tạo ra.

Curves

1 curves1 Hiệu Ứng Photoshop: Nước Chảy trên Bề Mặt Chữ  thiết kế web

Lev­els

1 levels1 Hiệu Ứng Photoshop: Nước Chảy trên Bề Mặt Chữ  thiết kế web

và bạn hiệu ứng của bạn đã tạo ra cho đến bây giờ: (phần trung tâm sẽ là vị trí nổi bật nhất, và text của chúng ta cũng sẽ được đặt tại đó).

1 effect 2 500x325 Hiệu Ứng Photoshop: Nước Chảy trên Bề Mặt Chữ  thiết kế web

Bước 2

Bây giờ, sử dụng bất kỳ Font nào bạn thích, nhập một ký tự lên khung hình như hiển thị bên dưới:

2 type1 500x400 Hiệu Ứng Photoshop: Nước Chảy trên Bề Mặt Chữ  thiết kế web

Áp dụng Blend­ing Options cho layer text này như sau:

Bevel và Emboss

2 bevel1 500x350 Hiệu Ứng Photoshop: Nước Chảy trên Bề Mặt Chữ  thiết kế web

Gra­di­ent Overlay:

2 grad 1 Hiệu Ứng Photoshop: Nước Chảy trên Bề Mặt Chữ  thiết kế web

2 grad 2 500x350 Hiệu Ứng Photoshop: Nước Chảy trên Bề Mặt Chữ  thiết kế web

Stroke

2 strk 500x350 Hiệu Ứng Photoshop: Nước Chảy trên Bề Mặt Chữ  thiết kế web

và ở đây là hiệu ứng mà chúng ta đã có cho đến bây giờ:

2 effect1 500x354 Hiệu Ứng Photoshop: Nước Chảy trên Bề Mặt Chữ  thiết kế web

Bước 3

Bây giờ, hãy thêm độ nhiều (Noise) cho text và để có được hiệu ứng tóe nước trong các bước sau. Tạo một layer mới bên trên cùng của text và gọi tên là “Noise”, load vùng chọn layer text và tô màu vùng chọn bằng màu đen, vào Fil­ter> Noise> Add Noise và áp dụng cách cài đặt sau:

3 noise Hiệu Ứng Photoshop: Nước Chảy trên Bề Mặt Chữ  thiết kế web

Hiệu ứng sau khi bạn gắn noise filter:

3 noise fill Hiệu Ứng Photoshop: Nước Chảy trên Bề Mặt Chữ  thiết kế web

Thay đổi blend­ing mode của noise layer này sang “Screen”. Drop opac­ity của layer xuống khoảng 35%, bạn sẽ có hiệu ứng sau đây:

3 noise screen 500x496 Hiệu Ứng Photoshop: Nước Chảy trên Bề Mặt Chữ  thiết kế web

Tạo một layer mới bên trên cùng của layer Noise, gọi tên nó là “light và shadow”, sử dụng một Brush kết hợp đen và trắng, tô màu như hiển thị bên dưới:

3 highlight 500x404 Hiệu Ứng Photoshop: Nước Chảy trên Bề Mặt Chữ  thiết kế web

Thay đổi blend­ing mode của layer “Light và Shadow” sang “Over­lay” – như bạn có thể thấy, chúng ta cần thêm một số ánh sáng tương phản lên Text:

3 effect1 500x515 Hiệu Ứng Photoshop: Nước Chảy trên Bề Mặt Chữ  thiết kế web

Bước 4

Bây giờ, chúng ta có thể vẽ một số hiệu ứng tóe nước xung quanh text. Tạo một layer mới gọi tên là “Water Splash” và load các Brush Water Splash vào trong Pho­to­shop, chọn một số Brush từ bộ này và vẽ xung quanh text, như hiển thị bên dưới:

4 paint 500x463 Hiệu Ứng Photoshop: Nước Chảy trên Bề Mặt Chữ  thiết kế web

Hãy chắc chắn rằng khi bạn vẽ hiệu ứng tóe nước, bạn đã sử dụng các bộ Brush có kích thước kết hợp giữa lớn và bé, cũng như đã điều chỉnh Flow và Opac­ity của Brush, KHÔNG sử dụng một cách cài đặt cho toàn bộ Brush này:

4 paint 2 Hiệu Ứng Photoshop: Nước Chảy trên Bề Mặt Chữ  thiết kế web

Thêm một số hiệu ứng tóe nước xung quanh Text nữa – để nó trở nên sáng tạo hơn., vẽ một số dòng nước đang chảy xuống từ các Edge của text:
4 paint 3 500x565 Hiệu Ứng Photoshop: Nước Chảy trên Bề Mặt Chữ  thiết kế web

Đối với các dòng nước, tôi đã sử dụng một Brush màu trắng, mềm, có kích thước 6px để vẽ bên ngoài, như hiển thị bên dưới:

4 draw Hiệu Ứng Photoshop: Nước Chảy trên Bề Mặt Chữ  thiết kế web

Sử dụng kỹ thuật tương tự để vẽ dòng nước bên trái:

4 draw 2 499x471 Hiệu Ứng Photoshop: Nước Chảy trên Bề Mặt Chữ  thiết kế web

Bạn có thể sử dụng một Brush màu trắng, mềm, nhỏ để vẽ xung quanh Edge của text để tạo ra một số hiệu ứng waterflow/highlight:

4 border 500x412 Hiệu Ứng Photoshop: Nước Chảy trên Bề Mặt Chữ  thiết kế web

Hiệu ứng High­light dành cho các Edge của text:

4 hig 500x363 Hiệu Ứng Photoshop: Nước Chảy trên Bề Mặt Chữ  thiết kế web

Đây là hiệu ứng bạn đã tạo ra từ đầu đến giờ:

4 effect1 Hiệu Ứng Photoshop: Nước Chảy trên Bề Mặt Chữ  thiết kế web

Bước 5

Bây giờ, chúng ta sẽ làm cho hiệu ứng tóe lửa xung quanh text sắc nét hơn một chút. Để thực hiện điều này, sao chép Layer Water Splash mà bạn đang vẽ (nếu bạn có một số layer Water Splash, đầu tiên, hãy nhóm chúng lại, sau đó nhấp chuột phải lên nhóm layer và chọn “Merge group” Opiton).

Áp dụng cách cài đặt Smart Sharpen fil­ter cho layer đã sao chép như sau:

5 smart shar 500x317 Hiệu Ứng Photoshop: Nước Chảy trên Bề Mặt Chữ  thiết kế web

Và bạn có thể thấy hiệu ứng tóe nước đã sắc nét hơn và trở nên trực quan hơn:

5 effect1 500x509 Hiệu Ứng Photoshop: Nước Chảy trên Bề Mặt Chữ  thiết kế web

Bây giờ, tạo một layer mới có tên gọi là “shadow” bên dưới text layer gốc, chọn một Brush mềm, màu đen và tô màu một số shadow trên layer nước và bên dưới text, như hiển thị dưới đây:

5 paint sha 500x197 Hiệu Ứng Photoshop: Nước Chảy trên Bề Mặt Chữ  thiết kế web

Đôi khi, bạn có thể thêm một số hiệu ứng tóe nước xung quanh text:

5 more splash 500x198 Hiệu Ứng Photoshop: Nước Chảy trên Bề Mặt Chữ  thiết kế web

Để làm cho text sống động hơn, bạn có thể thêm một số hiệu ứng sương mù bảo phủ bằng cách tạo một layer mới và gọi tên là “Mist”, nằm ngay bên trên Back­ground layer, sử dụng Lasso Tool có Feather 50px, vẽ một vùng chọn xung quanh text như hiển thị bên dưới:

5 selection 500x384 Hiệu Ứng Photoshop: Nước Chảy trên Bề Mặt Chữ  thiết kế web

Sắp xếp một số đám mây bên trong vùng chọn, drop opac­ity của layer Mist xuống khoảng 50%, và bạn sẽ có hiệu ứng sươgn mù như sau:

5 cloud 500x413 Hiệu Ứng Photoshop: Nước Chảy trên Bề Mặt Chữ  thiết kế web

Bước 6

Bây giờ, chúng ta bước sang giai đoạn cuối cùng của hướng dẫn. Tôi cảm thấy muốn thêm một số điểm nổi bật xung quanh Text, để kafm cho một số phần nổi bật hơn. Để thực hiện điều này, hãy tạo một Layer Light mới bên trên tất cả các layer khác, sử dụng một Brush màu trắng, mềm, nhỏ để vẽ (nhấp chuột một lần) một số điểm như hiển thị bên dưới:

6 high light Hiệu Ứng Photoshop: Nước Chảy trên Bề Mặt Chữ  thiết kế web

Bây giờ, bạn cũng có thể sử dụng Dis­trot Option (có sẵn khi bạn nhấn Ctrl + T, sau đó, nhấp chuột phải) để điều chỉnh hình dạng của Light, để điều chỉnh Angle:

6 distort 500x395 Hiệu Ứng Photoshop: Nước Chảy trên Bề Mặt Chữ  thiết kế web

Tôi đã bổ sung một Color Bal­ance adjust­ment layer để tăng thêm một chút ánh sáng xanh vào hình ảnh:

6 col bal Hiệu Ứng Photoshop: Nước Chảy trên Bề Mặt Chữ  thiết kế web

Layer Mask trên Color Bal­ance adjust­ment layer:

6 col bal mask 500x369 Hiệu Ứng Photoshop: Nước Chảy trên Bề Mặt Chữ  thiết kế web

Và đây là hiệu ứng cuối cùng mà bạn đã tạo ra:

water text flatten 500x371 Hiệu Ứng Photoshop: Nước Chảy trên Bề Mặt Chữ  thiết kế web

OK, đó là tác phẩm được tạo ra từ hướng dẫn này! Tôi hy vọng các bạn yêu thích và có thể tìm thấy sự hữu ích và cảm hứng sáng tạo từ hướng dẫn. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, ahxy Drop trong phần bình luận bên dưới và tôi sẽ cố gắng trả lời sơm nhất có thể.

Dịch và biên tập từ: PsdVault

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.