Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Hiệu ứng chữ 3D đá lạnh

Bài này hướng dẫn bạn làm hiệu ứng chữ đóng băng trong môi trường băng , có hình khối 3D  …

1 Mở một tài liệu mới kích thước 800*300 pixel
2 Nhấn D để đưa về màu mặc định.Vào Filter>>>Render>>>cloud.

3 Đánh một text bất kỳ.(Nên chọn text có thân lớn)

4 Crtl+click vào layer text để chọn cả text này.Chọn Select>>>Feather(phím tắt Ctrl+Alt+D) và nhập thông số 3 pixel.
5 Đổi màu nền trước thành màu trắng,còn màu nền sau là màu xám #828282.Tắt con mắt ở layer text đi.
6 Tạo một layer mới, chọn Filter>>>render>>>clound.Chọn layer>>>image>>>Flatern image

7 Tiếp tục ,Image>>>rotate canvas>>>90 CW.
8 Filter>>>>style>>>wind
Ctrl+F khỏang 5,6 lần.
Image>>>rotate canvas>>90 CCW đẻ đưa hình về bình thường bạn đựơc 1 hình tựa như vầy:

9 Filter>>>Sharpen>>>unsharpmask thống số Amount:500%,Radius:2.3 pixel,Threshold:0
10 Sắp xong roài ,bước cuối bạn nhấn Crtl+U ,tô màu theo ý thích (nhớ đánh dấu kiểm colorize).Cối cùng bạn có:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.