200 texture cực lớn phông nền cho thiết kế, cắt ghép và hiệu ứng

200 texture cực lớn phông nền cho thiết kế, cắt ghép và hiệu ứng sẽ đáp ứng được nhu cầu sử dụng texture để làm hiệu ứng và các bản thiết kế cho bạn một cách đầy đủ nhát , mời bạn xem demo

Nội dung gồm có

 • Brick
 • Gold Foil
 • Silver Foil
 • Leather
 • Marble
 • Metal
 • Paper
 • Plastic
 • Road
 • Textile
 • Wall
 • Wood

01-200-textures-beckgrounds-pack-o

03-200-textures-beckgrounds-pack-o 02-200-textures-beckgrounds-pack-o

Thông tin sản phẩm

CreativeMarket – 200 Textures / Backgrounds – Pack 291485
JPG | 4928×3264 | 570 MB

[sociallocker id=13304]

https://www.fshare.vn/file/ERGMKOENUZ5I

Pass download là http://dohoafx.com (pass down phải gõ tay)

[/sociallocker]

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.