Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Hướng dẫn điều chỉnh thông số Vray Sun

Hướng dẫn điều chỉnh Hướng dẫn điều chỉnh thông số Vray Sun

Chú thích: Tất cả các ảnh đều được render dưới các thông số Color mapping: HSV exponential, Dark multiplier: 1.0, Bright multiplier: 1.0

Kết quả 1: Hướng của VRaySun

Thử nhiệm này dùng để test ảnh hưởng đối với ánh sáng của Vray Sun khi ở các hướng khác nhau, giúp chúng ta nắm rõ hơn cách điều khiển màu ánh sáng, cường độ ánh sáng … khi thay đổi các giá trị về độ cao, hướng của VRay Sun.
Enabled: on, Turbidity: 3.0, Shadow subdivision: 8, Intensity multiplier: 0.01, Size multiplier: 1.0

thông số vray sun | điều chỉnh thông số Vray Sun | hướng dẫn chỉnh thông số Vray Sun | hướng dẫn Vray Sun
Sun Z height: 500

 

thông số vray sun | điều chỉnh thông số Vray Sun | hướng dẫn chỉnh thông số Vray Sun | hướng dẫn Vray Sun
Sun Z height: 1600

 

thông số vray sun | điều chỉnh thông số Vray Sun | hướng dẫn chỉnh thông số Vray Sun | hướng dẫn Vray Sun
Sun Z height: 6000 (almost straight above)

Kết quả 2: The Size multiplier parameter

Thử nhiệm này giúp chúng ta hình dung rõ hơn về thông số Size multiplier, giúp chúng ta khống chế được hiệu ứng (nét, mờ) và miền bóng đổ.
Enabled: on, Turbidity: 3.0, Shadow subdivision: 8, Intensity multiplier: 0.01

thông số vray sun | điều chỉnh thông số Vray Sun | hướng dẫn chỉnh thông số Vray Sun | hướng dẫn Vray Sun
Size multiplier is 4.0

 

thông số vray sun | điều chỉnh thông số Vray Sun | hướng dẫn chỉnh thông số Vray Sun | hướng dẫn Vray Sun
Size multiplier is 10.0

 

thông số vray sun | điều chỉnh thông số Vray Sun | hướng dẫn chỉnh thông số Vray Sun | hướng dẫn Vray Sun
Size multiplier is 40.0

Kết quả 3: The Shadow subdivs parameter

Thông số này khống chế độ mịn của bóng đổ thôi ^^ .

Enabled: on, Height Z: 1200, Turbidity is 2.0, Intensity multiplier is 0.01, Size multiplier: 10.0

 

thông số vray sun | điều chỉnh thông số Vray Sun | hướng dẫn chỉnh thông số Vray Sun | hướng dẫn Vray Sun
Shadow subdivs is 8

 

thông số vray sun | điều chỉnh thông số Vray Sun | hướng dẫn chỉnh thông số Vray Sun | hướng dẫn Vray Sun
Shadow subdivs is 16

 

thông số vray sun | điều chỉnh thông số Vray Sun | hướng dẫn chỉnh thông số Vray Sun | hướng dẫn Vray Sun
Shadow subdivs is 48

 Kết quả 4: The Turbidity parameter

Giờ chúng ta nghiên cứu đến ảnh hưởng của Turbidity. Đây chính là thông số điều chỉnh độ trong lành (bụi) của không khí. . Màu trời và ánh sáng sẽ vàng lên như ở thành phố khi tăng giá trị Turbidity và sẽ trong xanh hơn như ở miền quê khi giảm giá trị Turbidity.
Enabled: on, Intensity multiplier: 0.01, Shadow subdivision: 8, Size multiplier: 1.0

thông số vray sun | điều chỉnh thông số Vray Sun | hướng dẫn chỉnh thông số Vray Sun | hướng dẫn Vray Sun
Turbidity is 2.0

 

thông số vray sun | điều chỉnh thông số Vray Sun | hướng dẫn chỉnh thông số Vray Sun | hướng dẫn Vray Sun
Turbidity is 4.0

 

thông số vray sun | điều chỉnh thông số Vray Sun | hướng dẫn chỉnh thông số Vray Sun | hướng dẫn Vray Sun
Turbidity is 8.0

    Kết quả 5: The Intensity multiplier parameter

Đơn giản đây là bài test về cường độ của ánh sáng.
Enabled: on, Turbidity: 3.0, Shadow subdivision: 8, Size multiplier: 1.0

Height: Z = 0, Intensity mult: 0.01

 

Height: Z = 0, Intensity mult: 0.03

 

   Height: Z = 0, Intensity mult: 0.05

 

Height: Z = 500, Intensity mult: 0.01

 

Height: Z = 500, Intensity mult: 0.03

 

Height: Z = 500, Intensity mult: 0.05

Kết quả 6: Các dạng Color mapping

Bài test này đơn giản chỉ là test hiệu ứng của vray sun với các dạng của Color mapping
Enabled: on, Height Z: 800,Turbidity: 3.0, Shadow subdivision: 8, Intensity multiplier: 0.01, Size multiplier: 1.0

Color mapping: Linear

 

  Color mapping: Exponential

 

Color mapping: HSV exponential

 

Color mapping: Intensity exponential

Kết quả 7: Giá trị Ozone

Các tham số Ozone chỉ ảnh hưởng đến màu sắc của các ánh sáng phát ra từ mặt trời. Cao hơn giá trị thiết lập ở color mapping.
Enabled: on, Turbidity: 2.0, Shadow subdivision: 36, Intensity multiplier: 0.01, Size multiplier: 10.0

Ozone: 0.0

 

thông số vray sun | điều chỉnh thông số Vray Sun | hướng dẫn chỉnh thông số Vray Sun | hướng dẫn Vray Sun
Ozone: 0.5

 

thông số vray sun | điều chỉnh thông số Vray Sun | hướng dẫn chỉnh thông số Vray Sun | hướng dẫn Vray Sun
  Ozone: 1.0

Example 8: Shadows

Đây là thông số điều chỉnh độ lệch của ánh sáng, đã quá quen thuộc từ scanline với direct light rồi phải ko ^^
Enabled: on, Turbidity: 2.0, Shadow subdivision: 36, Intensity multiplier: 0.01, Size multiplier: 10.0

Shadows: 0.0

 

Shadows: 7.0

 

thông số vray sun | điều chỉnh thông số Vray Sun | hướng dẫn chỉnh thông số Vray Sun | hướng dẫn Vray Sun
Shadow Click here to enlarges: 13.0

Nếu có gặp bất cứ vấn đề khó khăn nào , hãy liên lạc với chúng tôi, hoặc để lại comment ở bên dưới Chúng tôi sẽ giải đáp bất kỳ thắc mắc nào cho bạn . Thân !

Nguồn Hoc3d.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.