Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Làm hiệu ứng chữ treo Typography , kết hợp illus và photoshop

Bài viết này sẽ chỉ bạn cách Làm hiệu ứng chữ treo Typography , kết hợp illus và photoshop , một phong cách typography ấn tượng  , sau đây mời bạn xem bài hướng dẫn

Làm hiệu ứng chữ treo Typography , kết hợp illus và photoshop

tutorial, text effect, text, hiệu ứng chữ, ai, illustrator, photoshop

Xem trước kết quả cuối cùng

tutorial, text effect, text, hiệu ứng chữ, ai, illustrator, photoshop

Nguyên liệu

Bước 1

Mở PS. Tạo một trang mới. Viết gì đó bạn thích sau đó lưu file lại.

tutorial, text effect, text, hiệu ứng chữ, ai, illustrator, photoshop

Bước 2

Mở Illustrator và mở file psd bạn vừa lưu. Hãy chắc chắn rằng nút “Convert layers to objects” được chọn. Nhấp vào ‘ok’

tutorial, text effect, text, hiệu ứng chữ, ai, illustrator, photoshop

Bước 3

Chọn text và đổi màu thành # EF2E7D

tutorial, text effect, text, hiệu ứng chữ, ai, illustrator, photoshop

Bước 4

Chọn text và áp dụng các hiệu ứng 3D (Effect> 3D> Extrude & Bevel).

tutorial, text effect, text, hiệu ứng chữ, ai, illustrator, photoshop

Bước 5

Đến đây bạn đã được như trong hình.

tutorial, text effect, text, hiệu ứng chữ, ai, illustrator, photoshop

Bước 6

Bây giờ chuyển text về Photoshop bằng tính năng ‘drag and drop’. Bây giờ để dễ nhìn thì mình chỉ để lại chữ T. Chọn công cụ Magic Wand Tool để chọn vùng bóng text của bạn.

tutorial, text effect, text, hiệu ứng chữ, ai, illustrator, photoshop

Bước 7

Bây giờ sao chép (Ctrl + C ) và dán nó vào một layer mới. Nhấn đúp chuột vào layer này để chỉnh bảng layer style và bắt đầu với Bevel and Emboss.

tutorial, text effect, text, hiệu ứng chữ, ai, illustrator, photoshop

Tiếp tục với các thẻ khác.

tutorial, text effect, text, hiệu ứng chữ, ai, illustrator, photoshop
tutorial, text effect, text, hiệu ứng chữ, ai, illustrator, photoshop
tutorial, text effect, text, hiệu ứng chữ, ai, illustrator, photoshop

Bước 8

Bạn đã được 1 chữ như hình

tutorial, text effect, text, hiệu ứng chữ, ai, illustrator, photoshop

Bước 9

Trên layer ‘T’ thêm một Drop Shadow như hình

tutorial, text effect, text, hiệu ứng chữ, ai, illustrator, photoshop

Vẽ thêm 1 vài sợi dây và tùy chỉnh để có kết quả như mong muốn, chúc bạn thành công

tutorial, text effect, text, hiệu ứng chữ, ai, illustrator, photoshop

Dịch bởi Liebestraum – vietdesigner.net

Nguồn: http://photoshoptutorials.ws

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.