Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Xem 30 bức ảnh cũ được phục chế chuyên nghiệp

Dohoafx.com giới thiệu với bạn đọc 30 bức ảnh cũ được phục chế chuyên nghiệp  của các chuyên gia photoshop nước ngoài, các bức ảnh được miêu tả với 3 công đoạn

  1. Xem ảnh và khả năng phục chế
  2. Phục chế ảnh
  3. Lên màu cho bức ảnh trắng đen

Mời bạn xem bộ ảnh

3-photo-restoration 28-photo-restoration 27-photo-restoration 26-photo-restoration 25-photo-restoration 24-photo-restoration 23-photo-restoration 22-picture-restoration 21-image-restoration 20-picture-restoration 19-picture-restoration 18-picture-restoration 17-old-photo-restoration 16-restore-old-photos 15-restore-old-photos 14-restore-old-photos 13-old-photo-restoration 12-picture-restoration 11-old-photo-restoration 10-old-photo-restoration 9-photo-restoration 7-photo-restoration 6-photo-restoration 5-photo-restoration 4-photo-restoration

2-photo-restoration 1-photo-restoration-zavgo

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.