Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Update offline các phần mềm Adobe CC 2015 mới nhất, dành cho WIN MAC

Update offline các phần mềm Adobe CC 2015 mới nhất, dành cho windows

Lưu ý: Để update được, các phần mềm mà bạn muốn update phải là bản CC 2015 được cài / ở cuối bài dohoafx.com có gửi 1 bộ cài dành cho các phiên bản CC 2015

Update offline các phần mềm Adobe CC 2015 mới nhất - dành cho windows

Để nâng cáp các phần mềm mới nhất cho adobe CC , bạn có thể chọn link các phiên bản mới nhất theo địa chỉ dưới đây , download về và update trực tiếp không cần update online . Các bản cập nhật này mới nhất tại thời điểm tháng 9/2015

Adobe CC 2015 Product Updates/Downloads for Windows & MAC

[sociallocker id=13304]

Photoshop CC 2015
File Download Size Date Notes
Adobe Photoshop 2015.0.1 Update for CC 2015 (64-bit) 258 MB 8/3/2015 Release 16.0.1
Adobe Photoshop 2015.0.1 Update for CC 2015 (32-bit) 192 MB 8/3/2015
Photoshop CC 2015 Export Options
Adobe Export Assets 2 Update for CC 2015 (64-bit) 1 MB 8/3/2015 Release 2.3
Adobe Export Assets 2 Update for CC 2015 (32-bit) 1 MB 8/3/2015
Photoshop CC 2015: Adobe Preview CC
Adobe Preview CC Update for Photoshop CC (64-bit) 2 MB 8/4/2015 Release 1.1.1
Adobe Preview CC Update for Photoshop CC (32-bit) 2 MB 8/4/2015
Illustrator CC 2015
Adobe Illustrator 2015.1 Update for CC 2015 (64-bit) 335 MB 7/25/2015 Release 19.1
Adobe Illustrator 2015.1 Update for CC 2015 (32-bit) 307 MB 7/25/2015
Adobe Illustrator 2015.0.1 Update for CC 2015 (64-bit) 328 MB 7/8/2015 Release 19.0.1
Adobe Illustrator 2015.0.1 Update for CC 2015 (32-bit) 300 MB 7/8/2015
InDesign CC 2015
Adobe InDesign 2015.1 Update for CC 2015 (64-bit) 165 MB 8/11/2015 Release 11.1
Adobe InDesign 2015.1 Update for CC 2015 (32-bit) 143 MB 8/11/2015
Adobe InDesign 2015.0.1 Update for CC 2015 (64-bit) 124 MB 7/14/2015 Release 11.0.1
Adobe InDesign 2015.0.1 Update for CC 2015 (32-bit) 109 MB 7/14/2015
InCopy CC 2015
Adobe InCopy 2015.0.1 Update for CC 2015 (64-bit) 119 MB 7/14/2015 Release 11.0.1
Adobe InCopy 2015.0.1 Update for CC 2015 (32-bit) 105 MB 7/14/2015
Dreamweaver CC 2015
Dreamweaver 2015.0.1 Update for CC 2015 (64-bit) 186 MB 7/8/2015 Release 16.0.1
Dreamweaver 2015.0.1 Update for CC 2015 (32-bit) 174 MB 7/8/2015
Flash Professional CC 2015
Adobe Flash Professional 2015.0.1 Update for CC 2015 335 MB 7/8/2015 Release 15.0.1
Premiere Pro CC 2015
Adobe Premiere Pro 2015.0.2 Update for CC 2015 214 MB 9/8/2015 Release 9.0.2
Adobe Premiere Pro 2015.0.1 Update for CC 2015 212 MB 7/27/2015 Release 9.0.1
After Effects CC 2015
Adobe After Effects 2015.0.1 Update for CC 2015 181 MB 7/27/2015 Release 13.5.1
Character Animator
Character Animator (Preview 2) Update for CC 2015 131 MB 7/27/2015 Release 1.0.2
SpeedGrade CC 2015
Adobe SpeedGrade 2015.0.1 Update for CC 2015 151 MB 7/27/2015 Release 9.0.1
Adobe Media Encoder CC 2015
Adobe Media Encoder 2015.0.2 Update for CC 2015 142 MB 9/8/2015 Release 9.0.2
Adobe Media Encoder 2015.0.1 Update for CC 2015 142 MB 7/27/2015 Release 9.0.1
Adobe Muse CC 2015
Adobe Muse 2015.0.2 Update for CC 2015 ** 201 MB 7/28/2015 Releases
Adobe Muse 2015.0.1 Update for CC 2015 ** 200 MB 7/21/2015
DPS Desktop Tools CC 2015
DPS Desktop Tools for InDesign 2015.3.2 Update 5 MB 10/6/2015 Release 2015.3.2
DPS Desktop Tools for InDesign 2015.3.1 Update 5 MB 9/16/2015 Release 2015.3.1
DPS Desktop Tools for InDesign 2015.2.1 Update 5 MB 7/28/2015 Release 2015.2.1
Adobe Camera Raw – ACR
Adobe Camera Raw 9.2 Update for CC 159 MB 10/5/2015 Release 9.2
Adobe Camera Raw 9.1.1 Update for CC 154 MB 7/29/2015 Release 9.1.1
Adobe Camera Raw 9.1 Update for CC 147 MB 6/16/2015 Release 9.1
Adobe Bridge CC
Adobe Bridge 6.1.1 Update for CC (64-bit) 137 MB 6/16/2015 Release 6.1.1
Adobe Bridge 6.1.1 Update for CC (32-bit) 59 MB 6/16/2015
Lightroom 6/CC 2015
Adobe Lightroom 6.2.1 + CC 2015.2.1 Update 224 MB 10/9/2015 Release 6.2.1
Adobe Lightroom 6.2 + CC 2015.2 Update 224 MB 10/5/2015 Release 6.2
Adobe Lightroom 6.1.1 + CC 2015.1.1 Update 188 MB 7/29/2015 Release 6.1.1
Adobe Lightroom 6.1 + CC 2015.1 Update 181 MB 6/16/2015 Release 6.1
Adobe Lightroom 6.0.1 + CC 2015.0.1 Update 15 MB 4/30/2015 Release 6.0.1
All Previous Adobe Lightroom Product Updates
Acrobat Pro DC 2015
All Adobe Acrobat Product Updates

Adobe CC 2015 Product Updates/Downloads for Mac

Photoshop CC 2015
File Download Size Date Notes
Adobe Photoshop 2015.0.1 Update for CC 2015 328 MB 8/3/2015 Release 16.0.1
Photoshop CC 2015 Export Options
Adobe Export Assets 2 Update for CC 2015 1 MB 8/3/2015 Release 2.3
Photoshop CC 2015: Adobe Preview CC
Adobe Preview CC Update for Photoshop CC 2 MB 8/4/2015 Release 1.1.1
Illustrator CC 2015
Adobe Illustrator 2015.1 Update for CC 2015 196 MB 7/25/2015 Release 19.1
Adobe Illustrator 2015.0.1 Update for CC 2015 186 MB 7/8/2015 Release 19.0.1
InDesign CC 2015
Adobe InDesign 2015.1 Update for CC 2015 187 MB 8/11/2015 Release 11.1
Adobe InDesign 2015.0.1 Update for CC 2015 184 MB 7/14/2015 Release 11.0.1
InCopy CC 2015
Adobe InCopy 2015.0.1 Update for CC 2015 180 MB 7/14/2015 Release 11.0.1
Dreamweaver CC 2015
Dreamweaver 2015.0.1 Update for CC 2015 151 MB 7/8/2015 Release 16.0.1
Flash Professional CC 2015
Adobe Flash Professional 2015.0.1 Update for CC 2015 312 MB 7/8/2015 Release 15.0.1
Premiere Pro CC 2015
Adobe Premiere Pro 2015.0.2 Update for CC 2015 429 MB 9/8/2015 Release 9.0.2
Adobe Premiere Pro 2015.0.1 Update for CC 2015 428 MB 7/27/2015 Release 9.0.1
After Effects CC 2015
Adobe After Effects 2015.0.1 Update for CC 2015 330 MB 7/27/2015 Release 13.5.1
Character Animator
Character Animator (Preview 2) Update for CC 2015 121 MB 7/27/2015 Release 1.0.2
SpeedGrade CC 2015
Adobe SpeedGrade 2015.0.1 Update for CC 2015 196 MB 7/27/2015 Release 9.0.1
Adobe Media Encoder CC 2015
Adobe Media Encoder 2015.0.2 Update for CC 2015 332 MB 9/8/2015 Release 9.0.2
Adobe Media Encoder 2015.0.1 Update for CC 2015 332 MB 7/27/2015 Release 9.0.1
Adobe Muse CC 2015
Adobe Muse 2015.0.2 Update for CC 2015 ** 270 MB 7/28/2015 Releases
Adobe Muse 2015.0.1 Update for CC 2015 ** 269 MB 7/21/2015
DPS Desktop Tools CC 2015
DPS Desktop Tools for InDesign 2015.3.2 Update 4 MB 10/6/2015 Release 2015.3.2
DPS Desktop Tools for InDesign 2015.3.1 Update 4 MB 9/16/2015 Release 2015.3.1
DPS Desktop Tools for InDesign 2015.2.1 Update 4 MB 7/28/2015 Release 2015.2.1
Adobe Camera Raw – ACR
Adobe Camera Raw 9.2 Update for CC 124 MB 10/5/2015 Release 9.2
Adobe Camera Raw 9.1.1 Update for CC 121 MB 7/29/2015 Release 9.1.1
Adobe Camera Raw 9.1 Update for CC 114 MB 6/16/2015 Release 9.1
Adobe Bridge CC
Adobe Bridge 6.1.1 Update for CC 189 MB 6/16/2015 Release 6.1.1
Lightroom 6/CC 2015
Adobe Lightroom 6.2.1 + CC 2015.2.1 Update 209 MB 10/9/2015 Release 6.2.1
Adobe Lightroom 6.2 + CC 2015.2 Update 209 MB 10/5/2015 Release 6.2
Adobe Lightroom 6.1.1 + CC 2015.1.1 Update 181 MB 7/29/2015 Release 6.1.1
Adobe Lightroom 6.1 + CC 2015.1 Update 174 MB 6/16/2015 Release 6.1
Adobe Lightroom 6.0.1 + CC 2015.0.1 Update 1 MB 4/30/2015 Release 6.0.1
All Previous Adobe Lightroom Product Updates
Acrobat Pro DC 2015
All Adobe Acrobat Product Updates

 

Chú ý: Để update được các file trên, máy tính bạn phải có bộ cài CC 2015 , nếu chưa có, download dưới đây

Creative Cloud 2015 – Adobe CC 2015 Download Links – ALL Languages

Adobe CC 2015
Direct Downloads
Windows Mac OS
Size Installer Size Installer
CC subscribers can also download & use CC 2014CC 2013 and/or CS6.

See the CC System Requirements for complete platform information.

Photoshop CC 2015 (32-bit) 693 MB Download    
Photoshop CC 2015 (64-bit) 797 MB Download 826 MB Download
Illustrator CC 2015 (32-bit) 1.6 GB Download    
Illustrator CC 2015 (64-bit) 1.7 GB Download 1.7 GB Download
InDesign CC 2015 (32-bit) 460 MB Download    
InDesign CC 2015 (64-bit) 495 MB Download 540 MB Download
InCopy CC 2015 (32-bit) 454 MB Download    
InCopy CC 2015 (64-bit) 488 MB Download 524 MB Download
Dreamweaver CC 2015 (32-bit) 330 MB Download    
Dreamweaver CC 2015 (64-bit) 417 MB Download 311 MB Download
Flash Professional CC 2015 855 MB Download 956 MB Download
Premiere Pro CC 2015 798 MB Download 941 MB Download
After Effects CC 2015 1.3 GB Download 1.3 GB Download
Audition CC 2015 319 MB Download 340 MB Download
Prelude CC 2015 384 MB Download 392 MB Download
SpeedGrade CC 2015 339 MB Download 360 MB Download
Media Encoder CC 2015 526 MB Download 657 MB Download
Adobe Muse CC 2015 201 MB Download 270 MB Download
Edge Animate CC 2015 149 MB Download 137 MB Download
Edge Code CC Preview 37 MB Download 43 MB Download
Edge Inspect CC 30 MB Download 28 MB Download
Edge Reflow CC Preview (32-bit) 32 MB Download    
Edge Reflow CC Preview (64-bit) 32 MB Download 34 MB Download
Bridge CC (32-bit) 314 MB Download    
Bridge CC (64-bit) 349 MB Download 370 MB Download
Adobe Scout CC 17 MB Download 13 MB Download
Adobe Drive CC 375 MB Download 214 MB Download
Extension Manager CC 108 MB Download 103 MB Download
CC Desktop App 215 MB Download 207 MB Download
Other Tools Included in Creative Cloud 2015
Acrobat DC Pro (April 2015) 545 MB Download 518 MB Download
Lightroom CC 2015 (w/ LR6) 744 MB Download 727 MB Download
Adobe Camera Raw 9.2 159 MB Download 124 MB Download
Flash Builder 4.7 Prem. (32-bit) 1.0 GB Download    
Flash Builder 4.7 Prem. (64-bit) 1.1 GB Download 1.1 GB Download
Fireworks CS6 438 MB Download 627 MB Download
Encore CS6 (readme) 1.1 GB Download 1.6 GB Download
ExtendScript Toolkit 94 MB Download 96 MB Download
Exchange Panel Toolkit 79 MB Download 90 MB Download
Creative Cloud Packager 3 MB Download 4 MB Download
Adobe Gaming SDK 296 MB Download 315 MB Download
Touch App Plugins 4 MB Download 8 MB Download

[/sociallocker]
Sau khi update xong , bạn cần đăng ký lại phần mềm bằng công cụ được viết ở Bài viết này 

 

You may also like...

5 Responses

 1. thanh says:

  hay qua

 2. saimon says:

  I cant download cc2015 …please give me the active download link .
  thanks in advance !!

 3. ngoctan says:

  sao cap nhat tới lightroom cc 6.2.1 mà vẫn ko có dehaze trong effect

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.