Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Xem cuộc sống du mục của những người chăn nuôi tuần lộc

Người Tsaatan là những người chăn tuần lộc và sống ở miền bắc Khövsgöl Aimag của Mông Cổ. Nay là nước Cộng hòa Tuva của Nga, Tsaatan là một trong những nhóm cuối cùng của những người chăn tuần lộc du mục trên thế giới. Họ sống trong hàng ngàn năm ở vùng cận Bắc Cực Ulaan Taiga xa xôi, họ di chuyển vị trí từ 5 đến 10 lần một năm. Những con tuần lộc và những người Tsaatan là phụ thuộc vào nhau. Một số người Tsaatan nói rằng nếu reindeers (tuần lộc) biến mất, thì văn hóa của họ cũng không còn.

Reindeers cung cấp cho họ với sữa, pho mát, thịt, và di chuyển hàng hóa. Họ cũng may quần áo của mình với lông tuần lộc, gạc của họ được sử dụng để làm công cụ lao động. Họ không sử dụng động vật của họ để lấy thịt. Điều này làm cho nhóm của họ trở nên đặc biệt duy nhất trong số các cộng đồng chăn nuôi tuần lộc . Chỉ có khoảng 40 gia đình tiếp tục truyền thống hiện nay. Sự tồn tại của họ đang bị đe dọa bởi các số suy giảm của tuần lộc thuần của họ. Nhiều người đã tìm đến với cuộc sống thành thị , thay vì cuộc sống du mục truyền thống . Vào tháng Sáu năm 2014, sau những ngày cưỡi ngựa xuyên qua rừng Taiga Ulaan từ làng Tsagaan-Nuur, gần hồ Khövsgöl , chúng tôi đã có cơ hội để gặp họ. Mời bạn xem bộ ảnh về những người du mục này

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.