Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

15 Tác phẩm kỹ thuật số nghệ thuật được minh họa bởi Chris Beatrice

Chris Beatrice là một nghệ sĩ làm thuở thơ ấu của chúng tôi tuyệt vời bằng cách giới thiệu các nhân vật khác nhau trong vùng đất huyền diệu. Tác phẩm của ông bao gồm các huyền thoại, truyền thuyết, văn học dân gian, truyện cổ tích và lịch sử. Ông chiếm trọn trái tim của chúng tôi với phạm vi rộng của ông về công việc bao gồm nghệ thuật trò chơi, những câu chuyện cổ tích đẹp và bìa sách như Gulliver Jonathan Swift.Một số trong số nó đã mang về cho ông nhiều giải thưởng khác nhau. Ngoài tất cả điều này, ông cũng góp phần làm bao bì, tạp chí, áp phích, khái niệm nghệ thuật & phát triển thị giác và những con đường sáng tạo khác. Mời bạn cùng đón xem tại TAPCHI247

15-tac-pham-ky-thuat-so-nghe-thuat (1)

15-tac-pham-ky-thuat-so-nghe-thuat (2)

15-tac-pham-ky-thuat-so-nghe-thuat (3)

15-tac-pham-ky-thuat-so-nghe-thuat (4)

15-tac-pham-ky-thuat-so-nghe-thuat (5)

15-tac-pham-ky-thuat-so-nghe-thuat (6)

15-tac-pham-ky-thuat-so-nghe-thuat (7)

15-tac-pham-ky-thuat-so-nghe-thuat (8)

15-tac-pham-ky-thuat-so-nghe-thuat (9)

15-tac-pham-ky-thuat-so-nghe-thuat (10)
15-tac-pham-ky-thuat-so-nghe-thuat (12)

15-tac-pham-ky-thuat-so-nghe-thuat (13)

15-tac-pham-ky-thuat-so-nghe-thuat (15)

TAP CHI 247 | Lê Hậu | Nguồn: myartmagazine

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.