50 Lightroom Presets về chỉnh sửa da và chân dung

Preset hổ trợ khả dụng
– Chạy trên cả 16bits và 32bits
– Chạy tốt từ Lr4-6
– Làm mịn da 1 cách chuyên nghiệp

Download

(Visited 4,869 times, 1 visits today)


  • Bình luận

    You may also like...

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *