Phục chế ảnh bị ngâm nước, mất màu

Đây là hình gốc

Các bạn có thấy là bức hình cũ này đã bị ngấm nước làm hình mất màu , hậu quả là trên hình xuất hiện những vùng màu bị trắng , để phục chế nó trước tiên chúng ta phải qua công đoạn làm mất vùng màu trắng kia , sau đó mới tính chuyện làm ăn .

Trên bảng thông tin Layer các bạn chọn Curves từ menu như hình ( không được khỏi động Curves từ menu Image > Adjus ..)

Kéo dây cung của Curves  xuống dưới để giảm độ sáng của hình

Bây giờ sử dụng công cụ Brush với nét cọ mềm – Màu đen – và chọn layer Mask của layer Curves , sau đó các bạn rê công cụ Brush lên layer mask ở những điểm các bạn không muốn làm tối – ( đó là các vùng ảnh không bị ngấm nước )

Đây là kết quả trước và sau xử lý

CÁCH 2 – SỬ DỤNG LAYER MASK

Nhân đôi lớp nền , sau đó tạo layer mask và xoá tất cả các vuùngảnh quần áo , chỉ để lại vùng da

Chọn chế độ hoà trộn cho da là Multifly nhằm làm tối vùng trộn

 

Bạn sẽ có

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.