Tagged: lowkey

Blend màu với 2 gam Vinage và Green

Cái này có thể gọi là Retouch ảnh…hoặc blend tuỳ các ban…cực kì đơn giản…. Đầu tiên các bạn mở ảnh cần chỉnh ra nhé…ở đây mình chọn stock Midu :   B1 :...