Làm hiệu ứng bông hoa phát sáng

Bài hướng dẫn này phù hợp với những bức ảnh có nhừng ảnh màu tối (màu đen hoặc nâu) , dựa trên phương pháp âm bản để có được kết quả như ý muốn , sau đây là hướng dẫn

https://thuviendungphim.com/dohoavn_post/ps_index/photoeffect/hoa_anh_sang/hoaanhsang.jpg

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.