Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Thiết kế chất liệu đồng

1.) Đầu tiên chúng ta tạo 1 file mới , sau đó chọn màu nền trước là màu nâu đất hoặc mã màu là (# BEAD90)

, màu nền sau là màu trắng
2.) Sau đó vào Filter -> noise > Add nose và chọn khoảng 100, Check vào ô monochromatic

3.) Vào Filter -> Sketch -> Reticulation (tôi sử dụng 0, 50, 0 cho thiết lập giá trị )
Tiếp tục vào Filter -> Artistic -> Poster Edges

4.) Bây giwof chúng ta vô Filter -> Distort -> Glass (tôi dùng 18 và 11 ) , ta có kết quả sau

Và sau đây là một ví dụ áp vật liệu này lên 1 đối tượng

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.