Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Hiệu ứng ánh xạ

Bước 1: mở 1 file mới kích thước tùy ý ở đây tui để 400×400

Bước 2: Lên Filter -> Render -> Clouds

– Tiếp tục lên Filter -> Render -> Difference Clouds rồi nhấn ctrl + F để tăng thêm hiệu ứng này

– Tiếp lên Filter -> Pixelate -> Mezzotint sử dụng kiểu type là ( Long Stroked )

– Lên Filter -> Blur -> Radial Blur với các giá trị ( amount:100, Blur Method : Zoom, Quality : Best ) rồi nhấn ctrl + F hai lần để tăng hiệu ứng

Bước 2: Dublicate layer background (CTRL+J) rồi lên Filter -> Distort -> Wave với giá trị tùy chọn rồi ok ( nhớ là nếu bạn kích chọn Randomize nhiều lần sẽ có sự khác biệt về kết quả đó)

Sau đó chọn chế độ blend mode cho layer này là ” Lighten ” rồi nhấn ctrl + E để merger 2 layer lại

Bước 3: lại duplicate layer background lần nữa ( Ctrl + J) rồi lên Edit -> Transform -> Flip Horizontal cho layer vừa tạo ra. Chọn chế độ blend mode cho layer này là lighten và lại ctrl + E để merger 2 layer

Bước 4: Lập lại bước 3 nhưng tại layer vừa tạo lên Edit -> Transform -> Flip Vertical và cũng chọn chế độ blend mode là Lighten và ctrl + E merger layer lại

Bước 5: Đổ màu cho layer này nhấn Ctrl + U ( bước này bạn có thể tùy ý chọn màu vừa ý thích) còn ở đây tui chọn như sau

Cuối cùng là kết quả của tui khi dùng thêm chế độ blend mode là vivid light ( bằng cách duplicate layer background lên và tại layer đó chọn blend mode là vivid light nhớ giảm opacity xuống còn 25% )

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.