Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Làm trời chiều thành trời mù sương V.2

Bài hướng dẫn thú vị sau đây sẽ giúp bạn biến 1 quang cảnh bình thưởng trở về trời mù sương y như thật, mời bạn theo dõi bài viết
Step 1:
Mở file hình ra bằng PTS

Step 2:
Tạo 1 lớp Solid Color [không cần nhân đôi layer background]

Với mã màu trắng [#ffffff]

Step 3:
Trên lớp Layer Solid Color giảm Opacty xuống còn 50% – 58%

Step 4:
Chọn công cụ Gradient Tool [G] với thông số như thế lày

Step 5:
Khi bạn tạo 1 lớp Solid Color sẽ có sẵn 1 lớp Layer Mask [trước chữ Color Fill] click vô đó, đổ Gradient từ ở vị trí trung tâm ảnh đổ thẳng xuống
* TIP: Ấn Shift để đổ theo đường thẳng mới đẹp *

Step 6:
Nhân đôi Layer Solid Color chứa Gradient [Ctrl + J]

Step 7:
Chọn công cụ Erase [E] với thông số như sau

Step 8:
Chọn Layer Solid Color Copy [Layer nằm ở Top] và chắc chắn rằng bạn có chọn Layer Mask của Layer này. Xóa xung quanh phần chính giữa của sương mù để tạo khoảng cách nhiều ít giữa các đám sương mù

Và phần chính giữa như sau

Step 9:
Nhân đôi Layer Solid Color Copy lên, được Layer Solid Color Copy 2 và giảm Opacty của Layer Copy 2 là 75% [Layer Copy 2 nằm ở đầu bảng Layer]

Step 10:

Trích:
Tùy vào mức độ mắt bạn nhìn vào hình ảnh và những khung cảnh phù hợp để đặt fog, trong bài tut này thì tác giả hình cảnh rừng và fog trong rừng, mắt từ ngoài nhìn vào nên phần phía trước của fog sẽ nhỏ, thuôn lại để phù hợp với độ dài rộng

Trên Layer Solid Color Copy 2, chọn Layer Mask của Layer này, rồi lại dùng Erase xóa xung quanh cái fog nằm trên đường đât đỏ

Step 11:
Tạo 1 Lớp Levels

Chỉnh thông số sau

Channel : RGB
0 – 0.25 – 255

Step 12:
Tạo thêm 1 lớp Levels theo thông số như sau

Channel : RGB
0 – 1.75 – 255

Step 13: FINAL

You may also like...

2 Responses

  1. video có thể làm được như vậy không bạn?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.