Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Hướng dẫn bạn vẽ màn hình máy tính CRT

Ở bài viết này tác giả đa số là dùng hình minh họa là chủ yếu, không chỉ rõ tường tận từng bước phải làm như thế nào, bài hướng dẫn không dành cho bạn nào chưa biết gì về corel

Cái này chắc là dễ rồi !!! Các bạn xem hình đủ hiểu…Có gì thắc mắc tớ giải đáp sau vậy:
Dùng Fill:


Import vào 1 hình BitMap:

Dùng Transparency:

Dùng Fill:

Tex dùng Extrude:

Tác giả Banana09 – dohoafx.com

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.