Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Làm chữa nhựa vàng và bạc

Hướng dẫn bạn làm hiệu ứng chữ nhựa như tấm ảnh mà bạn thấy , sau đây mời bạn làm bài thực hành

1.) mở 1 file mới kích thước lớn càng tốt , sau đó chọn một loại font chữ có nét lớn , sau đó gõ chữ vào vùng làm việc.
2.) Vào layer > layer Style > Blending Option… và lần lượt thiết lập các thuộc tính của layer style như sau :
+ Drop Shadow

* Inner Glow

Bevel and Emboss

* Contour

Color Overlay

KẾT QUẢ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.