Kỹ thuật làm đẹp da – kỹ thuật skintone trong photoshop

Mời bạn xem video sau: Đây là 1 video hướng dẫn bạn sử dụng công cụ Healing Brush Tool để làm đẹp da, một kỹ thuật khá hay

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.