Phối cảnh cho đối tượng trong corel draw

Đây là một thủ thuật nhỏ trong việc sử dụng lệnh cơ bản của corel để phối cảnh cho đối tượng, ở đây ví dụ là một mũi tên

1.) Tôi vẽ 1 mũi tên sau , bay giwof tôi muốn phối cảnh nó ở các góc độ khác nhau – làm thế nào ?

2.) Sau khi vẽ xong 1 mũi tên tôi vào lệnh Effects>Add Perspective

3.) Sau khi thực hiện lệnh , bạn sẽ thấy hệ thống lưới và điểm neo xuất hiện

4.) Dùng công cụ MOVE để dịch chuyển các điểm neo , bạn sẽ tạo ra những cái nhìn về mũi tên rất khác nhau – (người ta gọi là phối cảnh)


5.) Khi bạn rê chuột ra ngoài đường lưới , 1 dấu X sẽ xuất hiện , nó có khả năng rê 2 điểm neo vào trong hoặc ra ngoài trên 1 đường thẳng đối xứng 2 điểm

6.) Có thể nhấn giữ Ctrl trong quá trình kéo để dịch chuyển chúng theo chiều ngang và dọc
hoặc nhấn Ctrl+shift để chuyển chiều đi của mũi tên thông qua các điểm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.