Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Phối cảnh cho đối tượng trong corel draw

Đây là một thủ thuật nhỏ trong việc sử dụng lệnh cơ bản của corel để phối cảnh cho đối tượng, ở đây ví dụ là một mũi tên

1.) Tôi vẽ 1 mũi tên sau , bay giwof tôi muốn phối cảnh nó ở các góc độ khác nhau – làm thế nào ?

2.) Sau khi vẽ xong 1 mũi tên tôi vào lệnh Effects>Add Perspective

3.) Sau khi thực hiện lệnh , bạn sẽ thấy hệ thống lưới và điểm neo xuất hiện

4.) Dùng công cụ MOVE để dịch chuyển các điểm neo , bạn sẽ tạo ra những cái nhìn về mũi tên rất khác nhau – (người ta gọi là phối cảnh)


5.) Khi bạn rê chuột ra ngoài đường lưới , 1 dấu X sẽ xuất hiện , nó có khả năng rê 2 điểm neo vào trong hoặc ra ngoài trên 1 đường thẳng đối xứng 2 điểm

6.) Có thể nhấn giữ Ctrl trong quá trình kéo để dịch chuyển chúng theo chiều ngang và dọc
hoặc nhấn Ctrl+shift để chuyển chiều đi của mũi tên thông qua các điểm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.