Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Cảm hứng Typography : Nghệ thuật Quilling

Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một môn nghê thuật mà mọi người vẫn hay gọi là paper typography, nhưng ít ai lại biết đến tên của nó là Quilling Art.

Quilling là nghệ thuật cuộn các dải giấy và tạo hình chũng thành một thiết kế phước tạp. Quilling xuất hiện các đây khoảng 500 năm. Nó không chịu ảnh hưởng bởi công nghiệp và công nghệ, nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, kéo léo và thị lực tốt.

Hôm nay chúng tôi sẽ mượn một vài tác phẩm của designer người Ấn Độ mang tên Sabeena Karnik để giới thiệu cho các bạn biết về loại hình nghệ thuật này.


RGB.vn_QuillingArt_type_love.jpg

RGB.vn_QuillingArt_type_may.jpg

RGB.vn_QuillingArt_type_ny.jpg

RGB.vn_QuillingArt_type_xmas.jpg

Còn đây là dự án Typeface của Sabeena Karnik.


RGB.vn_QuillingArt_type_a.jpg

RGB.vn_QuillingArt_type_b.jpg

RGB.vn_QuillingArt_type_c.jpg

RGB.vn_QuillingArt_type_d.jpg

RGB.vn_QuillingArt_type_e.jpg

RGB.vn_QuillingArt_type_f.jpg

RGB.vn_QuillingArt_type_g.jpg

RGB.vn_QuillingArt_type_h.jpg

RGB.vn_QuillingArt_type_i.jpg

RGB.vn_QuillingArt_type_j.jpg

RGB.vn_QuillingArt_type_k.jpg

RGB.vn_QuillingArt_type_l.jpg

RGB.vn_QuillingArt_type_m.jpg

RGB.vn_QuillingArt_type_n.jpg

RGB.vn_QuillingArt_type_o.jpg

RGB.vn_QuillingArt_type_p.jpg

RGB.vn_QuillingArt_type_q.jpg

RGB.vn_QuillingArt_type_r.jpg

RGB.vn_QuillingArt_type_s.jpg

RGB.vn_QuillingArt_type_t.jpg

RGB.vn_QuillingArt_type_u.jpg

RGB.vn_QuillingArt_type_v.jpg

RGB.vn_QuillingArt_type_w.jpg

RGB.vn_QuillingArt_type_x.jpg

RGB.vn_QuillingArt_type_y.jpg

RGB.vn_QuillingArt_type_z.jpg

nguồn rgb

You may also like...

2 Responses

  1. pep says:

    Xem xong mún học làm mí cái này ghê ^^

  2. นายใหญ่ น้องนก says:

    thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.