Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Cắt viền cho bức ảnh

Bước 1.) Mở 1 bức hình bất kỳ

Bước 2.) Nhấn M sau đó vẽ một đường như hình

3.) Nhấn Ctrl+Shift+I để chọn lấy vùng ảnh bên ngoài đường path :

4.) Trên thanh Tool công cụ , các bạn kích chuột vào nút quick mask >Lúc đó tấm hình của bạn sẽ như thế này :

5.)vào Filter>Distort>Ripple

6.) Bạn sẽ được

7.) Nhấn Q hay là nhấn vào nút bên cạnh nút quick mask Bạn sẽ có

8.) Nhấn Ctrl+Shift+I để bỏ đường path bên ngoài :

9.) Nhấn Ctrl+Shift+J để di chyển phần được chọn sang layer mới


10.) Tô màu cho layer BG thành màu trắng

11.) Vào layer > layer style > drop shadow để dùng chế độ đổ bóng .

bạn sẽ có kết quả sau :

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.