Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Tổng hợp phím tắt 3dmax thông dụng bằng hình ảnh

Sử dụng phím tắt trong quá trình dựng hình cực kỳ quan trọng. Nó sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian rất rất nhiều khi rút gọn các thao tác di chuyển chuột. Đa số những phím tắt cơ bản thì các bạn đã đều nắm nếu biết sử dụng 3dmax. Nhưng một số phím tắt sâu hơn thì đại đa số ít biết. Và dưới đây là bảng phím tắt 3dmax thông dụng mà mình sưu tập được + chỉnh sửa một tý cho phù hợp. Xin được chia sẽ đến các bạn.

Chú ý là những phím có nền màu vàng là phím tắt mặc định của 3dmax và những phím tắt nền màu xanh là những phím đã được thay đổi cho thuận tiện sử dụng.

Tóm tắt nội dung

  • 1 Bảng phím tắt 3dmax
  • 2 Hệ thống phím tắt thường sử dụng trong 3Dmax
    • 2.1 Các phím F:
    • 2.2 Các phím số bên dưới các phím F:
    • 2.3 Các phím tắt 3dmax khác

Bảng phím tắt 3dmax

Tổng hợp phím tắt 3dmax thông dụng bằng hình ảnh cực kỳ trực quan 5

Phím tắt 3dmax cơ bản

Tổng hợp phím tắt 3dmax thông dụng bằng hình ảnh cực kỳ trực quan 4

Phím tắt 3dmax cơ bản

Tổng hợp phím tắt 3dmax thông dụng bằng hình ảnh cực kỳ trực quan 8Tổng hợp phím tắt 3dmax thông dụng bằng hình ảnh cực kỳ trực quan 6

Tổng hợp phím tắt 3dmax thông dụng bằng hình ảnh cực kỳ trực quan 1

Tổng hợp phím tắt 3dmax thông dụng bằng hình ảnh cực kỳ trực quan 7Tổng hợp phím tắt 3dmax thông dụng bằng hình ảnh cực kỳ trực quan 3Tổng hợp phím tắt 3dmax thông dụng bằng hình ảnh cực kỳ trực quan 2

Hệ thống phím tắt thường sử dụng trong 3Dmax

Các phím F:

F1: Trợ giúp

F2: Shade selected faces toggle

Khi bạn đang ở chế độ polygon sub-object và lựa chọn 1 hoặc nhiều frame, các frame được chọn sẽ được tô màu đỏ

Khi bạn ấn phím F2 hệ thống sẽ tự động bật/tắt chế độ hiển thị các frame được chọn dưới dạng tô màu đỏ hay chỉ tô màu khung của các frame được chọn.

Alt + F2: bắt dính tới các đối tượng đông cứng

F3: chuyển đối giữa các kiểu hiển thị Wireframe/smooth + highlights

Theo mặc định, 3dmax sẽ hiển thị dưới dạng Wireframe, thay vì việc bạn phải click chuột vào khung nhìn => chọn mooth + Highlights thì bạn chỉ cần ấn phím F3

Alt+F3:

F4: bật chế độ xem edged faces

Khi muốn hiển thị đối tượng dưới dạng Smooth + Highlights mà muốn hiển thị cạnh của các frame trong đối tượng thì chỉ cần ấn phím F4

F5: giới hạn tới trục x

Alt+F5: bắt dính vào lưới

F6: giới hạn tới trục y

Alt+F6: bắt dính vào chốt (pivot)

F7: giới hạn tới trục z

Alt+F7: bắt dính tới đỉnh

F8: chuyển đổi qua lại giữa các mặt phẳng của hệ trục toạ độ xoyz (xoy,zoy,xoz)

Alt+F8: bắt dính tới điểm cuối

F9: render khung nhìn

Alt + F9: bắt dính tới điểm giữa

F10: mở hộp thoại render

Alt + F10: bắt dính tới cạnh

F11: hiện danh sách các lệnh trong maxcript

Alt + F11: bắt dính tới cấp độ mặt

F12: bật hộp thoại transform type-in

Các phím số bên dưới các phím F:

`: làm tươi các khung nhìn

Ctrl + `:

1: sub-object level 1

2: sub-object level 2

3: sub-object level 3

4: sub-object level 4

5: sub-object level 5

6: mở cửa sổ Particle

Alt + 6: ẩn/hiện các công cụ chính

7: đếm số lượng các đa giác

8: bật hộp thoại môi trường (environment dialog)

9: mở cửa sổ điều chỉnh ánh sáng nâng cao

0: mở hộp thoại render to texture

Alt + 0: khoá giao diện người dùng

Dấu trừ (-): thu nhỏ gizmo

Ctrl + (-): thu nhỏ khung nhìn

Dấu cộng (+): phóng to gizmo

Ctrl + (+): phóng to khung nhìn

Các phím tắt 3dmax dạng chữ cái:

A: Bật chế độ bắt dính góc

Shift + A: căn gióng nhanh các đối tượng

Ctrl + A: lựa chọn tát cả các đối tượng

Alt + A: căn gióng

B: khung nhìn dưới

Ctrl + B: lựa chọn đối tượng thứ cấp (gần giống với phím số 1)

Alt + B: đặt chế độ nền cho khung nhìn

C: khung nhìn Camera

Shift + C: ẩn Cameras

Ctrl + C: tạo Camera từ khung nhìn hiện hành

Alt + C: cắt (trong chế độ poly subobject)

Ctrl + V: nhân bản đối tượng

D: vô hiệu hoá khung nhìn

Ctrl + D: bỏ chọn đối tượng

Alt + D: bắt dính các trục toạ độ

E: lệnh lựa chọn và quay

Ctrl + E: chuyển đổi giữa các lựa chọn trong phép quay

ALt + E: extrude face (poly)

F: kích hoạt khung nhìn trước (front view)

Shift + F: hiện khung nhìn an toàn

Ctrl + F: chuyển đổi giữa các dạng lựa chọn đối tượng (chọn đối tượng theo vùng, theo hình chữ nhật, theo hình tròn…)

G: ẩn đường lưới

Shift + G: ẩn các đối tượng hình học, ngoại trừ các đối tượng thuộc hình học phẳng (2d)

H: lựa chọn đối tượng thông qua tên của đối tượng

Shift + H: ẩn các vật trợ giúp (helpers)

Ctrl + H: quay đối tượng được lựa chọn xung quanh một đối tượng khác

I: Di chuyển khung nhìn, đến vị trí của con trỏ chuột

Shift + I: các công cụ về khoảng cách

Ctrl + I: chuyển đổi qua lại giữa các đối tượng đang được chọn với các đối tượng khác

J: bật/tắt khung ảo màu trắng bao quanh đối tượng (trong khung nhìn phối cảnh)

-> ấn phím J ->  -> ấn phím J ->

K: thiết lập khoá

L: chuyển khung nhìn hiện hành thành khung nhìn bên trái

Shift + L: ẩn/hiện các đối tượng ánh sáng

Ctrl + L: thử hướng của ánh sáng, với các ánh sáng chuẩn thì khi render sẽ giống với trong khung nhìn.

M: mở cửa sổ biên tập vật liệu

Ctrl + M: bật meshsmooth (trong chế độ editable poly)

N: bật/tắt chế độ tự động tạo khoá (auto key)

Ctrl + N: tạo ra cảnh mới

Alt + N: căn gióng bình thường

O:

Ctrl + O: mở file

Alt + O: hiển thị các đối tượng được lựa chọn (nổi lên hoặc hoà lẫn vào trong đối tượng khác)

P: Kích hoạt khung nhìn phối cảnh (Perspective)

Shift + P: ẩn các đối tượng là thuộc hệ thống particle

Ctrl + P: Kích hoạt công cụ di chuyển khung nhìn

Alt + P:

Q: bật nút chọn đối tượng (select object)

Shift + Q: render nhanh

Alt + Q: cô lập đối tượng được chọn để điều chỉnh cho dễ.

R: lệnh thu/phóng tỷ lệ

Ctrl + R: arc rotate wiew mode

S: bật chế độ truy bắt điểm

Shift + S: ẩn các đối tượng hình học phẳng

Ctrl + S: lưu file

Alt +S: cycle avtive snap type

T: Kích hoạt khung nhìn Top

Shift + T: mở cửa sổ hệ thống theo dõi tài sản về đối tượng

Shift + Y: phục hồi các thao tác với khung nhìn

Ctrl + Y: phục hồi các thao tác trước đó đã sử dụng trong cảnh

U: kích hoạt khung nhìn người sử dụng (user view)

V: mở menu lựa chọn các khung nhìn.

X: bật hoặc tắt gizmo

-> ấn phím X ->-> ấn phím X ->

Ctrl + X: phóng to toàn màn hình

Alt + X: hiện các đối tượng dưới dạng có thể nhìn xuyên thấu qua

Z: phóng to hoặc thu nhỏ đối tượng được lựa chọn cho vừa khung nhìn

Shift + Z: quay lại các khung nhìn trước đã lựa chọn

Alt + Z: kích hoạt chế độ phóng to hoặc thu nhỏ khung nhìn

W: lựa chọn và di chuyển

Shift + W: ẩn các đối tượng thuộc “space warps”

Ctrl + W: bật nút điều chỉnh thị trường FOV (field of view)

Alt + W: mở khung nhìn hiện hành và tạm thời tắt các khung nhìn còn lại

Các phím tắt 3dmax khác:

[: phóng to khung nhìn

]: thu nhỏ khung nhìn

(Lưu ý: nếu bạn bật chế độ gõ tiếng việt của Vietkey hoặc Unikey,… thì khi sử dụng các phím có hỗ trợ bỏ dấu tiếng việt sẽ hoạt động không chính xác)

: Bật chế độ thiết lập khoá (set key)

<: di chuyển thanh trượt thời gian tiến về phía trước

>: di chuyển thanh trượt thời gian tiến về phía sau

?: chạy hoạt cảnh

Insert: di chuyển qua lại giữa các chế độ hiệu chỉnh sub-object (vertex,edge,element…)

Delete: xoá đối tượng

Home: nhảy đến frame đầu tiên

End: nhảy đến frame cuối cùng

PageUp:

PageDown:

Theo vnvray.com

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.