Tagged: nikon

Canon EOS 5Ds /5Dsr bị dìm hàng

Cảm biến trong EOS 5Ds / 5Dsr hoàn toàn do Canon tự phát triển Đấy là thông tin được Chuck Westfall – một đại diện nổi tiếng của Canon – khẳng định trong bài...

15 cảm nghĩ về bố cục

15 cảm nghĩ về bố cục Đây là quan điểm cá nhân của một nhiếp ảnh gia phong cảnh nổi tiếng Alain Briot, vì từ ngữ rất khúc triết nên dịch giả (Dr.Thanh) để...