Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Cách khử mù trên ảnh

Xử lý hình bị chói sáng

1.) Bạn có một bức hình với độ sáng quá cao , nhìn nó bị mờ và không rõ chi tiết , ví dụ tấm này

2.) Khác phục bằng cách vào menu : Image > Adjustment > Brightness/Contrast , sau đó tăng giá trị Contrast lên từ 20-30% bạn sẽ loại bỏ được vùng chói

3.) Đây là kêt quả

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.