Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Hiệu ứng chất lỏng

Bước1: tạo 1 file mới kích thước tùy ý, ở đây tui để 500×500 màu tùy chọn- lên Filter -> Render -> Clouds- tiếp tục vào Filter -> Pixelate -> Crystallize giá trị như hình
Bước 2: lên Filter -> Artitics -> Plastic Wrap với giá trị như hình
Bước 3: Nhấn Ctrl + U để hiệu chỉnh màu với thông số như hình
Bước 4: Lên Filter -> Distort -> Polar Coordinates chọn (Polar to Rectangular)
– tiếp tục lại lên Filter -> Distort -> Polar Coordinates nhưng chọn (Rectangular to Polar)
Bước 5: vào Image -> Adjustments -> Levels với thông số như hình
Bước 6: Duplicate layer background lên bằng cách nhấn ctrl + J , sau đó trên layer 1 vừa tạo ra bạn lên Filter -> Distor -> Twirl với thông số sau
Bước 7: – Tại layer background ta lại nhấn ctrl + J để tạo thêm layer background copy . Bạn nên để layer này nằm giữa layer 1 và layer background
– Trên layer background copy bạn lên Filter -> Blur -> Gaussian Blur với giá trị sau
– Sau đó chọn chế độ Overlay cho layer này trên menu blending options
Bước 8: Quay trở lại layer 1 , tại layer 1 lên Filter -> Distor -> Wave rồi chọn giá trị như hình
– Sau đó kick đúp vào layer 1 chọn chế độ blend mode trong blending options là Screen
Và đây là kết quả

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.