Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Hiệu ứng cơn lốc màu

Sau đây là tut hướng dẫn tạo lốc xoáy, hoặc hướng gió xoáy
Trước tiên mở file mới với kích thước 400 x 400 pixel.
Dùng Gradient Tool (G) với nền trước và nền sau là đen & trắng kéo từ dưới lên được như hình.

Vào Filter >Distort>Wave. Đánh dấu chọn “Square”

Vào tiếp Filter>Distort>Polar Coordinates Để thông số mặc định.

Nhân đôi layer và xoay layer đó như hình.

Chọn mode layer là: Overlay
Vẫn ở layer copy ta xoay như bước trên, rồi vào Filter>Distort>Twirl thông số như hình:

Kết quả: Đơn giản ” border=”0″ />

Sau đó các bạn Merge lại thành 1 layer và tạo 1 layer mới để đổ màu bạn thích nhớ chỉnh layer đổ maù trong Mode layer là: overlay.
Hoặc có thể sử dụng Hue/Saturation ( Ctrl + U) để đổ màu.
Đây là kết quả của SD. Kết quả cuối cùng.

Kết quả trên SD sử dụng trên layer đổ màu là Gradient để màu mè tý . Lốc màu mè

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.