Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Hiệu ứng không gian

Tạo một ảnh mới kích thước tuỳ bạn, ở đây tôi dùng 800*600, màu của background là màu đen.
Bạn chọn Art history brush ở hộp công cụ để tạo ra những đường uốn cong dài.Bạn hãy thiết lập kích thước cho Brush : 50px (Artbrush Soft Round)

Hoàn thành xong bước thứ nhất bạn lên Filter>Distort>Spherize và thiết lập: Amount:100%, Mode: Normal.
Chọn Filter>Distort>Tiwrl: Angle:999
Chọn Filter>Blur>Radial blur Amount:100, Zoon, Best.
Chọn Filter>Styalize>Find Edges. Sau đó bạn nhấn đồng thời Ctrl+I để được lớp đầu như thế này:

Bước tiếp theo bạn hãy Duplicate lớp đó lên. Trong lớp mới này bạn áp dụng bộ lọc Mezzotint(Filter>Pixelate>Mezzontint) với thiết lập Type: Medium strokes. Và nhấn Ctrl+F để áp dụng lại bộ lọc một lần nữa.
Chọn Filter>Blur>Rudial Blur(giữ nguyên những thiết lập ban đầu) nhắc lại bộ lọc bằng cách nhấn Ctrl+F.
Lại Duplicate lớp này một lần nữa, trong lớp mới này bạn chọn Filter>Distort>Twirl: Angle: 150. Thiết lập chế độ hoà trộn cho lớp trên cùng là Lighten và Merge hai lớp đó lại với nhau(Ctrl+E). Thiết lập chế độ hoà trộn cho lớp mới này Lighten sau đó lại Merge hai lớp còn lại(Ctrl+E).
Kết quả:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.